[PWC-MEDIA] Persbericht: Publieke en private investeringen in R&D hangen nauw samen

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Dec 2018 11:29:44 +0000
Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=da0f379c39>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
6 december 2018

Publieke en private investeringen in R&D hangen nauw samenWanneer de overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) stijgen, 
stijgen de private investeringen ook. Dat concludeert de KNAW in het rapport 
Wederzijdse versterking, dat vanmiddag is gepresenteerd aan de minister van OCW 
en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Wel dreigt er 
concurrentie uit het buitenland. Als daar de publieke investeringen in R&D 
toenemen, heeft dat een aanzuigende werking op R&D van Nederlandse bedrijven.De minister had, naar aanleiding van een motie van kamerlid Paternotte c.s., de 
KNAW gevraagd om na te gaan of hogere overheidsinvesteringen er toe leiden dat 
bedrijven minder prikkels hebben om zelf te investeren in R&D. Dat is dus niet 
het geval, integendeel, blijkt uit de analyse die de KNAW heeft gedaan.

Ten opzichte van het buitenland is het beeld minder rooskleurig. Weliswaar 
nemen de buitenlandse investeringen in R&D in Nederland toe, maar het 
Nederlandse bedrijfsleven investeert ook steeds meer in het buitenland. Het 
saldo daarvan wordt negatiever. In 2016 gaf het Nederlandse bedrijfsleven al 
1,5 miljard meer uit in het buitenland dan in eigen land. Terwijl de 
Nederlandse publieke investeringen achterblijven bij de gestelde doelen, lijkt 
de aantrekkingskracht van buitenlandse overheidsinvesteringen op Nederlandse 
private R&D dus toe te nemen. Om investeringen in R&D uit het buitenland naar 
Nederland te halen en te behouden is het belangrijk dat het nationale 
onderzoeks- en innovatiebeleid een langetermijnperspectief biedt aan private 
bedrijven en publieke kennisinstellingen, concludeert de KNAW. Het belang van 
regionale centra zoals Science Parks en campussen voor onderzoek en innovatie 
neemt daarbij toe.Het rapport Wederzijdse versterking. Hoe publieke en private investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling samenhangen werd geschreven door een commissie onder 
voorzitterschap van Luc Soete, hoogleraar internationale economische 
betrekkingen aan de Universiteit Maastricht.


Bestel of download de publicatie[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/90dacf0f-be33-4e9b-a240-c937d3844bf6.jpg]<https://knaw.nl/nl/actueel/publicaties/wederzijdse-versterking?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->


KNAW (2018). Wederzijdse 
versterking<https://knaw.nl/nl/actueel/publicaties/wederzijdse-versterking?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->,
 Amsterdam, KNAW. De publicatie is te bestellen of als pdf te downloaden via 
onze 
website<https://knaw.nl/nl/actueel/publicaties/wederzijdse-versterking?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->.


Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie 
KNAW, telefoon 020 551 0733 / 06 1137 5909 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.________________________________


<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Publieke+en+private+investeringen+in+R%26D+hangen+nauw+samen:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Publieke+en+private+investeringen+in+R%26D+hangen+nauw+samen:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5><http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Publieke+en+private+investeringen+in+R%26D+hangen+nauw+samen:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Publieke+en+private+investeringen+in+R%26D+hangen+nauw+samen:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5>


<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39-><http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->


<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39-><https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdP2Jl5&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=da0f379c39&e=>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=da0f379c39&e=><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=da0f379c39&e=>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=da0f379c39&e=>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=da0f379c39>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->

[Twitter]<https://twitter.com/_knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->
   [Facebook] 
<https://www.facebook.com/deKNAW?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->
    [Vimeo] 
<http://vimeo.com/knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.nl/blijfopdehoogte?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=da0f379c39-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_05_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-da0f379c39->Illustratie omslag: Carolyn Ridsdale 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=da0f379c39>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=da0f379c39>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Publieke en private investeringen in R&D hangen nauw samen - KNAW Communicatie