[PWC-MEDIA] Persbericht: Onderzoeksrapport: Migranten over het hoofd gezien tijdens coronacrisis

  • From: Yvette Nelen <Y.Nelen@xxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 21 Feb 2022 09:25:54 +0000

[cid:image003.jpg@01D824EC.F485F090] 21 februari 2022De toegang tot basisvoorzieningen voor statushouders en ongedocumenteerde 
mensen schiet tekort. Dat is ook weer duidelijk zichtbaar geworden tijdens de 
aanpak van de coronacrisis. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek 
onderzochten de ervaringen van mensen zonder geldige verblijfspapieren, 
statushouders en hulpverleners. Het onderzoek onderstreept dat het Rijk meer 
moet doen aan de kwetsbare positie van deze mensen.Organisaties als het Nederlandse Rode Kruis en Dokters van de Wereld werken met 
deze groepen. Ook zij geven aan dat de coronacrisis een schrijnend gebrek aan 
toegang tot zorg, huisvesting en inkomenszekerheid blootlegt, en dat de 
hulpvraag toeneemt.Impact van coronamaatregelen

De coronamaatregelen maken het voor ongedocumenteerde mensen en statushouders 
lastiger om de zorg te krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld via de 
huisarts. Het onderzoek onderstreept ook dat correcte informatie over corona en 
over vaccinatie niet altijd in de juiste taal of op toegankelijke wijze 
beschikbaar was. Bovendien stopte het werk van veel mensen in deze groepen, 
terwijl hun vangnet om op terug te vallen beperkt is. Ook het huren van een 
kamer, logeren bij vrienden of familie werd door corona nog moeilijker. 
Ongedocumenteerde mensen waren alleen bij een volledige lockdown zeker van 
noodopvang. De beperkende maatregelen zorgden voor een flink rem op de 
inburgering van statushouders.Kamermeisjes en au pairs

Ongedocumenteerde mensen kunnen geen beroep doen op coronahulpfondsen, de 
bijstand of de voedselbank. Maar door corona werd een grote groep werkende 
ongedocumenteerde mensen zichtbaar. Mensen die al jaren bijdragen aan de 
samenleving en bijvoorbeeld werkten als kamermeisje of au pair, maar door de 
coronamaatregelen hun zelfredzaamheid verloren.Obstakels rond testen en vaccineren

Omdat ongedocumenteerde mensen geen burgerservicenummer (BSN) hebben, was het 
vaak lastig om bijvoorbeeld een test te krijgen. Bovendien waren mensen bang om 
uitgezet te worden als ze zich bij de GGD zouden melden. De afgelopen periode 
leidde tot veel stress en onzekerheid bij ongedocumenteerde mensen en 
statushouders en soms ook tot psychische klachten. Deze doelgroepen missen 
begrijpelijke informatie over corona van personen of organisaties die ze 
vertrouwen.Crisisbeleid wat niet iedereen bereikt raakt individu en samenleving

Onderzoeker Adrienne de Ruiter van de Universiteit voor Humanistiek maakt zich 
met name zorgen over de positie van ongedocumenteerde mensen: “Gemeenten en 
maatschappelijke organisaties hebben hun uiterste best gedaan om deze groep te 
ondersteunen. Toch heeft het ontbreken van voldoende politieke aandacht vanuit 
de landelijke overheid ertoe geleid dat veel mensen niet de ondersteuning 
kregen die zij nodig hadden.” Jasper Kuipers, directeur Dokters van de Wereld: 
“We zien in onze hulpverlening dat statushouders en ongedocumenteerde mensen 
ook vóór de coronacrisis te vaak geen toegang hebben tot noodzakelijke medische 
zorg zoals de huisarts of GGZ. De coronacrisis legt dit probleem wederom 
pijnlijk bloot. Dit moeten we niet met elkaar willen. Zeker niet tijdens een 
pandemie.”Voor het onderzoek “Onder de Radar” zijn 17 ongedocumenteerde mensen, 
asielstatushouders en medewerkers  van Dokters van de Wereld geïnterviewd. Het 
onderzoek naar de impact van COVID-19 en het crisisbeleid op kwetsbare groepen 
wordt gefinancierd door ZonMw.


BEKIJK HET 
RAPPORT<https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/onderzoek-migranten-over-het-hoofd-gezien-tijdens-coronacrisis>Met vriendelijke groet,Yvette Nelen

CommunicatieadviseurM 06 30 40 00 67  |  T 030 2390 100  |  E y.nelen@xxxxxx  |  www.uvh.nl

A Kromme Nieuwegracht 29, 3500 AT Utrecht (NL)
Aanwezig: ma-di-wo-do[Afbeelding met tafel, tekening  Automatisch gegenereerde beschrijving]


JPEG image

PNG image

Other related posts: