[PWC-MEDIA] Hergebruiken CO2 leidt tot onvoldoende uitstootvermindering

  • From: Persvoorlichting Radboud Universiteit <media@xxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 18 Feb 2022 11:02:05 -0500 (EST)

Bekijk in browser 
[https://elink.clickdimensions.com/m/1/98267547/02-b22049-310da3773d8c4fde8a7a6f7e88481a16/1/19/21664ba7-b3e9-418b-bc2c-ff08efd613f0]
Hergebruiken CO2 leidt tot onvoldoende uitstootvermindering
De meeste vormen van het industrieel hergebruiken van CO2 leiden tot 
onvoldoende vermindering van de uitstoot om aan het Parijs-akkoord te kunnen 
voldoen. Veel vormen die wel goed genoeg zijn voor een halvering van de totale 
uitstoot in 2030 zijn dan nog niet marktklaar, concluderen milieuwetenschappers 
van de Radboud Universiteit. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het 
wetenschappelijke tijdschrift One Earth op 18 februari.
 
Het wordt gezien als een veelbelovende methode voor het terugdringen van de 
CO2-uitstoot in de industrie: CO2 afvangen uit bijvoorbeeld verbrandingsgassen 
en hergebruiken voor andere doeleinden, oftewel ‘CO2 capture and utilisation’ 
(CCU). ‘Maar omdat er ook energie wordt gebruikt voor de chemische processen 
die hierbij nodig zijn, en de CO2 vaak alsnog vrijkomt nadat het is hergebruikt 
in een product, wilden we uitrekenen hoeveel deze methode daadwerkelijk 
oplevert aan CO2-reductie’, vertelt milieuwetenschapper en eerste auteur Kiane 
de Kleijne.
 
Samen met haar collega’s rekende De Kleijne uitvoerig uit welke CCU-methodes 
kunnen voldoen aan de doelen zoals die gesteld zijn in het Klimaatakkoord van 
Parijs, waarvoor in 2030 een halvering van de CO2-uitstoot nodig is en in 2050 
de hele uitstoot nul moet zijn. Hiervoor maakten ze gebruik van informatie over 
hoeveel uitstoot er gepaard gaat bij het gebruik van verschillende 
CCU-technologieën en de huidige technologische volwassenheid van de 
technologieën.
 
Ze concludeerden dat het voor de meeste varianten van CCU onmogelijk is om op 
tijd bij te dragen aan een voldoende vermindering van de CO2-uitstoot in de 
industrie. ‘Sommige technologieën reduceren de CO2-uitstoot te weinig over de 
hele levenscyclus, andere zijn te laat volwassen. Er blijven er maar een paar 
over die in een nul-CO2 wereld mee kunnen komen’, aldus medeauteur Heleen de 
Coninck.
 
Verschillende vormen van hergebruik
Er zijn verschillende opties om CO2 af te vangen en te hergebruiken. Je kunt 
het bijvoorbeeld afvangen uit de gassen die vrijkomen bij de verbranding van 
een fossiele brandstof door een energiecentrale of fabriek, maar het kan ook 
direct uit de atmosfeer gehaald worden, of uit duurzame biomassa. Vervolgens 
kun je het broeikasgas opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, of 
je kunt het omzetten in bijvoorbeeld brandstoffen. Maar je kunt het ook 
omzetten naar iets waardoor het voor lange tijd niet terug de atmosfeer in 
komt, zoals bouwmaterialen. ‘Het idee hierbij is dat je de producten met 
hergebruikte CO2 gebruikt in plaats van nieuwe producten, waarmee je de 
uitstoot netto kunt verminderen’, legt De Kleijne uit.
 
Geen langetermijnoplossing
‘Uit onze berekeningen blijkt dat je met sommige vormen van CCU wel de 
doelstelling van 2030 zou kunnen halen, maar dat de methode daarna dood loopt’, 
vertelt medeauteur Steef Hanssen. ‘Na 2030 worden de eisen strenger – de totale 
uitstoot naar nul – en we zien dat de meeste technologieën niet de potentie 
hebben om echt richting nul te gaan. Voor de meeste vormen van CCU pluk je dus 
op de lange termijn geen vruchten meer. Voor die langere termijn moet je aan 
minstens twee van drie criteria voldoen: de CO2 zit permanent opgeslagen in een 
product, alle energie in het proces is CO2-vrij, en de CO2 komt direct uit de 
atmosfeer of van duurzame vormen van biomassa.’
 
‘Voor de CCU-routes die wel nul CO2 opleveren, is nog veel innovatie nodig’, 
aldus De Kleijne. ‘Maar er wordt ook nog geld besteed aan CCU-opties die te 
laat klaar zijn of te weinig reduceren om aan de Parijse doelstellingen bij te 
dragen.’
Publicatie
One Earth, de Kleijne et al., “Limits to Paris compatibility of CO2 capture and 
utilization” DOI: 10.1016/j.oneear.2022.01.006   
[https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(22)00044-6]       
Meer weten? Neem contact op met:
 
* Kiane de Kleijne, kiane.dekleijne@xxxxx 
* Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 361 
6000, media@xxxxx [mailto:media@xxxxx]  
© 2022 Radboud Universiteit – Alle rechten voorbehouden
Afmelden voor deze mailing 
[https://analytics.clickdimensions.com/runl-anvrd/pages/6kutbucceemrmqbqvqxlwq.html?_cldunsub=f3357303f98fec119177005056ac4b59-52724942c94a400ab4eb72e612f6985f-account]
[https://www.instagram.com/radboud_uni/]
[https://www.facebook.com/radbouduniversity]
[https://www.youtube.com/user/Radbouduniversiteit]
[https://www.linkedin.com/school/radboud-university-nijmegen/]
[https://twitter.com/Radboud_Uni]

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Hergebruiken CO2 leidt tot onvoldoende uitstootvermindering - Persvoorlichting Radboud Universiteit