[PWC-MEDIA] Persbericht: HAS Hogeschool en NIOO-KNAW starten lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen

  • From: "Rienks Froukje" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("F.Rienks")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 14 Jan 2022 12:56:46 +0000

Persbericht, 14 januari 2022
Nieuwe lector Klimaatrobuuste Landschappen Ellen Weerman gaat landbouw en 
natuur verbinden
Dr. ir. Ellen Weerman is op 1 januari 2022 gestart met het nieuwe lectoraat 
'Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur' bij HAS 
Hogeschool en onderzoeksinstituut NIOO-KNAW. Het lectoraat richt zich op de 
vraag hoe andere vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van 
waterkwaliteit en biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van 
het landschap.
Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie onderzoekslijnen: landschappelijke 
inpassing en 
[https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/styles/internet_header/public/images/thumbnail_Ellen%20Weerman.jpg?itok=fmQD1Mta]
 teelttechnieken, waterkwaliteit en biodiversiteit, en agrarisch vakmanschap. 
"De komende vier jaar willen we onderzoek opzetten om de transitie naar een 
klimaatrobuust landschap verder in gang te zetten", zegt lector Ellen Weerman 
hierover. "Het uitgangspunt is vanuit het natuurlijke bodem-watersysteem te 
beredeneren wat op dit gebied mogelijk is, met name voor landbouw en natuur. 
Dit willen we doen met ondernemers, natuurorganisaties, overheden en vooral ook 
met studenten. Studenten zijn de toekomstige generatie die de transitie verder 
vorm moet gaan geven ten gunste van de leefomgeving."
Klimaatrobuust in 2050
De aanleiding om te starten met het lectoraat is de Nationale omgevingsvisie, 
waarin staat dat Nederland in 2050 klimaatrobuust moet zijn ingericht. Door 
klimaatverandering zal in Nederland steeds vaker watertekort en droogtestress 
ontstaan. Ook zal de kans op piekbuien (vaker en heviger) toenemen. Dit extreme 
weer heeft grote invloed op zowel landbouw als natuur: het leidt tot 
opbrengstderving bij agrariërs en schade aan de natuur.
Maatregelen om droogte op te vangen
Overheden nemen al maatregelen om droge periodes beter op te vangen in de 
toekomst. Zo herstellen waterschappen rechtgetrokken beken, waardoor het water 
langer in een gebied blijft en beschikbaar is in drogere periodes. Ook worden 
grondwaterstanden hersteld rondom natte natuurgebieden. Deze maatregelen hebben 
impact op de agrarische gebieden in de omgeving: de percelen worden veel 
natter. Hierdoor kan een ander landgebruik wenselijk zijn dat beter is 
afgestemd op het natuurlijke systeem van bodem en water.
Omschakelen naar andere landbouwvormen
Het herstellen van het natuurlijke bodem-watersysteem biedt kansen voor andere, 
niet-intensieve vormen van landbouw die gecombineerd worden met natuurherstel. 
Door landbouw en natuur te verbinden kan zowel de biodiversiteit als de 
waterkwaliteit verbeteren in een gebied. Tegelijkertijd biedt het agrariërs 
toekomstperspectief op percelen die niet rendabel zijn nadat de grondwaterstand 
omhoog is gebracht. Dit betekent voor agrariërs en natuurbeheerders een 
omschakeling. Het lectoraat focust op de kennis en ervaring die nodig zijn om 
deze omschakeling te realiseren.
Beeklandschappen als experimenteerruimte
Het praktijkonderzoek zal in eerste instantie plaatsvinden in de 
beeklandschappen van Noord-Brabant. In deze landschappen is een aantal 
ontwikkelingen gaande, onder andere het Van Gogh Nationaal Park (in oprichting) 
en het Geopark Peelhorst en Maasvallei (in oprichting.). Deze gebieden hebben 
een brede focus waarbij het verbinden van natuur en landschap topprioriteit is, 
gecombineerd met leefbaarheid, betrokkenheid van burgers en ondernemers en de 
versterking van de economie. Daarom bieden deze gebieden een unieke 
experimenteerruimte waar HAS Hogeschool al verschillende losse projecten heeft 
lopen. Het lectoraat van HAS Hogeschool en het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) biedt de mogelijkheid om dit onderzoek meer structuur te 
geven en resultaten naar een hoger niveau te tillen.
Verbinden wetenschap en praktijk
De meerwaarde van de samenwerking ligt volgens het NIOO-KNAW in het verbinden 
van wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Kennisvragen uit de praktijk van 
vele maatschappelijke partners en het onderwijs komen zo sneller bij de 
wetenschappers. En omgekeerd borgt het instituut de wetenschappelijke kwaliteit 
met expertise en onderzoeksfaciliteiten. De komende jaren ontwikkelt de lector 
zo samen met andere onderzoekers fundamentele kennis en voorspellende modellen.
CV Ellen Weerman
Ellen Weerman heeft ruim vijftien jaar ervaring in het onderzoek en negen jaar 
ervaring in het hoger onderwijs. Ze studeerde Aquatic Ecology aan Wageningen 
University en promoveerde in 2011 bij het NIOO-KNAW en de Radboud Universiteit 
op een onderzoek naar het voorspellen van de veerkracht en stabiliteit van 
ecosystemen aan de hand van ruimtelijke patronen van algen. De laatste drie 
jaar richtte Ellen zich met haar onderzoek op klimaatrobuuste landbouw, waarbij 
ze onder meer verschillende projecten uitvoerde binnen het lectoraat 
'Innovatief ondernemen met de Natuur'.
Subsidieregeling
Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen: verbinden van landbouw en natuur 
wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling L.int: Lectorposities bij 
Instituten van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het 
ministerie van LNV. Deze regeling maakt het mogelijk dat een lector aan de slag 
gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt 
zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht 
onderzoek van de hogeschool. Het lectoraat zal nauw samenwerken met het 
lectoraat 'Verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw', waarbinnen 
verdienmodellen voor ondernemers centraal staan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Wil je meer inhoudelijke informatie over dit persbericht? Neem daarvoor contact 
op met:
-Afdeling Marketing & Communicatie van HAS Hogeschool: 
nieuws@xxxxxx<mailto:nieuws@xxxxxx> of 06-34474204
-PR & Wetenschapscommunicatie van het NIOO-KNAW: 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx> of 06-10487481/0317-473400
Online versie: 
https://nioo.knaw.nl/nl/pers/nieuwe-lector-klimaatrobuuste-landschappen-ellen-weerman-gaat-landbouw-en-natuur-verbinden
Bijgevoegd beeld mag alleen gebruikt worden in combinatie met het persbericht, 
niet voor andere doeleinden.
Over HAS Hogeschool
HAS Hogeschool is een middelgrote hogeschool gericht op agro, food en 
leefomgeving met 2 vestigingen in Den Bosch en Venlo. Er zijn 550 medewerkers 
werkzaam. Bij HAS Hogeschool studeren ongeveer 3800 voltijdstudenten aan 18 
hbo-studies inclusief een speciaal afstudeerprogramma voor ondernemerschap. 
Daarnaast volgen jaarlijks ruim 500 cursisten bij ons verschillende 
bedrijfsopleidingen en in-companytrainingen. Als expertisecentrum richten we 
ons op onderzoek, advies en productontwikkeling, zowel in Nederland als 
daarbuiten. Dagelijks werken 15 lectoren en zo'n 50 docent-onderzoekers samen 
met studenten, docenten en professionals uit het werkveld aan praktijkgerichte 
onderzoeksprogramma's. We committeren ons actief aan de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties.
www.has.nl<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.has.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cb93ee03c28384ec1021008d9d7367e05%7Cc7a0410b695b4223af74d14c2e7652e8%7C0%7C0%7C637777451666949206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=dQB2Tei%2Fm88V4hGrQSUvd0mknNn6Ql8D2d37zxFwjvQ%3D&reserved=0>
Over NIOO-KNAW
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is het nationale ecologische 
onderzoeksinstituut. Met ongeveer 200 mensen van ruim 20 nationaliteiten is het 
een van de grootste instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het water en 
het land: hoe werkt de natuur? NIOO-onderzoekers kijken naar biodiversiteit, de 
effecten van klimaatverandering en het duurzaam gebruik van land en water. Van 
giftige blauwalgen tot trekvogels, van lichtvervuiling tot medicijnresten in 
het water. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand 
in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en 
loopt door ons hele land, en ver daarbuiten.
www.nioo.knaw.nl<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nioo.knaw.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cb93ee03c28384ec1021008d9d7367e05%7Cc7a0410b695b4223af74d14c2e7652e8%7C0%7C0%7C637777451666949206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=5AibW6b6a5zXlp7Q1k6ztSdwH7cv8HT2Eaz1hbq16ho%3D&reserved=0>

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, laat dat dan s.v.p. weten via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapscommunicator /Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen /Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590 / M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx> / 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/> / @niooknaw 
(Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: HAS Hogeschool en NIOO-KNAW starten lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen - Rienks Froukje