[PWC-MEDIA] Persbericht CWI: Vrouwelijke leden Europees Parlement vaker te vinden op Wikipedia

  • From: "CWI" <persberichten@xxxxxx>
  • To: Platform Wetenschapscommunicatie <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 29 May 2018 10:35:36 +0000 (UTC)

---  
|  |  |  
---  
|  |   |  |  
---|---|---|---  
|   |  ![][1] |  
|   |  |  
|  |   |

   [1]: 
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2hGVg3ydJ-2BuFssDLX-2ByjxO6BdnGym3IPSw2MBXnPiMVYOvSBg6P3luQa6f8kPRPoEApzJ6uWqAKlVIAqtYmy-2Fc69omIl4jdB-2B9WQ55dXW-2Bg8gWskI-2BvlUZuoM4dNj9Mk8e_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFXFmzTJCeS-2BJ4oNkojofeiG2s9uKfFxqDJo8rKMY3dUSpnUTpVuH9RCAN8akw3fb9SSUe-2BBAE7TCOnUUpgiuNg3FRBucvhrJ48HSTdXXFEReDW-2FUqOkRc6JoH2aEpnl-2FsRnRVhEaNbsZJh7CPzU37FFuKNvk2yawrBmbv0ZKZJYq4G2aBaxSWRHHiLvtFBFephKWdiyl-2BIqQBmezYH5KOf-2Fvwq-2BUWZB8cH09Ev50ic6nSTCa5bTwZFUP-2Fmip4Q9177UJeazQ-2FrYgAs-2FnsNp-2BMubfk0I78zOzwhiViC82-2B3viZev38av5Ty9rtcPzy9kOn

29 mei 2018

# Vrouwelijke leden Europees Parlement vaker te vinden op Wikipedia

**Onderzoekers van het Centrum Wiskunde &amp; Informatica (CWI) hebben ontdekt 
dat vrouwelijke leden van het Europees Parlement iets vaker op meerdere 
taaledities van Wikipedia te vinden zijn dan hun mannelijke collega’s. De 
verschillen tussen de taaledities zijn echter groot: terwijl in tien edities de 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn, zijn er dertien edities waarin dat juist 
voor de mannen geldt. De CWI-onderzoekers presenteren hun bevindingen op 30 mei 
2018, tijdens de 10e ACM-conferentie over Web Science, in Amsterdam.**

  

Wikipedia wordt wereldwijd dagelijks gebruikt als kennisbron. Het is daarom
van belang te onderzoeken of Wikipedia wel een eerlijke representatie geeft
van de werkelijkheid, of dat er bijvoorbeeld een _gender bias_ bestaat
waardoor vrouwen minder snel een Wikipedia-pagina krijgen dan mannen – of
andersom. Het is echter moeilijk zo’n _gender bias_ op Wikipedia te
bestuderen: je kunt alleen een eerlijke vergelijking maken tussen de
Wikipedia-representatie van verschillende mensen, als je ook hun notoriteit
‘in het echt’ kunt kwantificeren. Met andere woorden, alleen als je een
'cijfer' kunt geven aan de offline-bekendheid van een persoon, kun je
controleren of die persoon op Wikipedia over- of ondervertegenwoordigd is ten
opzichte van anderen.

  

Het werk van de CWI-onderzoekers is gericht op een groep mensen waarvoor zo’n
eerlijke meting daadwerkelijk mogelijk is: de leden van het Europees
Parlement.** **Hun opvallende acties in het parlement zijn objectief
gekwantificeerd (‘geturfd’) in het Talk of Europe-project. Die gegevens (die
online vrij beschikbaar zijn) omvatten bijvoorbeeld informatie over het aantal
toespraken dat de leden hielden tijdens de plenaire debatten van het
parlement, en het aantal voorzittersposities dat de leden in het parlement
innamen.

  

De onderzoekers vergeleken deze notoriteits-gegevens met de Wikipedia-
aanwezigheid van de verschillende leden. Hun analyse omvatte alle 3662
(voormalige en huidige) leden van het Europees Parlement, en alle Wikipedia-
taaledities van de 23 talen die in het Europees Parlement gesproken worden.
"Zoals verwacht, ontdekten we dat leden die veel in het parlement spreken of
veel voorzittersposities bekleden, meer te vinden zijn op Wikipedia", zegt
eerste auteur Laura Hollink.

  

**Man/vrouw-verhouding op Wikipedia **

"Maar we waren voornamelijk geïnteresseerd in eventuele verschillen in de
representatie van mannen en vrouwen in de verschillende taaledities.
Verrassend genoeg ontdekten we dat vrouwelijke leden van het Europees
Parlement gemiddeld op iets meer Wikipedia-taaledities te vinden zijn dan hun
mannelijke collega’s", zegt Hollink. De 969 vrouwelijke leden hebben een
mediaan van 5 Wikipedia-edities per persoon, terwijl de 2693 mannelijke leden
een mediaan hebben van slechts 4 Wikipedia-edities.

  

De onderzoekers ontdekten echter ook dat de vertegenwoordiging van mannelijke
en vrouwelijke leden sterk verschilt tussen de taaledities: terwijl sommige
edities vrouwen oververtegenwoordigen, zijn in andere edities juist de mannen
oververtegenwoordigd. In tien taaledities (waaronder de Nederlandse) is het
percentage vrouwelijke leden met een Wikipedia-pagina hoger dan het percentage
mannen. In dertien edities is juist het percentage mannen met een Wikipedia-
pagina hoger.

  

Deze verschillen tussen de taaledities lijken overeen te komen met de
genderongelijkheid in de vertegenwoordigers van die landen in het Europees
Parlement: landen met een hoger percentage vrouwelijke parlementsleden, laten
vaker een oververtegenwoordiging van vrouwen op Wikipedia zien. Bij landen
waar het percentage vrouwelijke parlementsleden erg laag ligt, is het juist
andersom. "Dit kan wijzen op een grotere sociale ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen in die landen, maar zonder verder onderzoek kunnen we hier niet zeker
van zijn”, concludeert Hollink.**Meer informatie**

Hollink, Laura, Astrid van Aggelen, Jacco van Ossenbruggen. “[Using the Web of
Data to Study Gender Differences in Online Knowledge Sources][2]”, 2018.
doi:10.1145/3201064.3201108.

   [2]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=-2FbIAgCxdTOmux0dQ8kWG6RfjkNQjlSD9CYIvAoaprXKyvN6LSVUrPY2vGYaJfxYk_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFXFmzTJCeS-2BJ4oNkojofeiG2s9uKfFxqDJo8rKMY3dUSpnUTpVuH9RCAN8akw3fb9SSUe-2BBAE7TCOnUUpgiuNg3FRBucvhrJ48HSTdXXFEReDW-2FUqOkRc6JoH2aEpnl-2FsRnRVhEaNbsZJh7CPzU37FCLsPTScgvKIn1Bhkj9J8zNCSb3-2BpWCbNt51hbtSlLEe8RZXMaVugb61M1TPJ5Z9cUQ4miPPmTl57fGliMmGfce9myewbjNdrGmn6xQ-2BTEly-2FH2fsrG7VWAlFdF-2F6QbwIA141TlpII6I-2Fq3z-2BQk7F1tk83uFO-2BsDx9bb8Y1JDWDE>

  

Dit onderzoek maakt deel uit van het VRE4EIC-project dat is gefinancierd door
het EU Horizon2020-programma.

  |   |  
---|---|---|---|---  
|

Het CWI (Centrum Wiskunde &amp; Informatica) is het nationaal
onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica en is onderdeel van de
institutenorganisatie van NWO. Het CWI is opgericht in 1946 en is gevestigd op
Science Park Amsterdam. Het instituut heeft een sterke internationale positie
en staat bekend om de hoge kwaliteit van zijn onderzoek.

|  
|  |  
---  
  |  | **CWI**  
---  
+31 20 592 93 33  
  
  
| [![Twitter][3]][4] |   | [Twitter][4]  
---|---|---  
[![Facebook][5]][6] |   | [Facebook][6]  
| Science Park 123  
---  
1098 XG Amsterdam  
  
[www.cwi.nl/][7]  
  
  
  
|  |  
---  
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik [hier  
---

   [3]: 
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKXzCF7XxvKD6pV7W917uuyDFvU-2BCEFVZpdis02t-2FgGHq8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFXFmzTJCeS-2BJ4oNkojofeiG2s9uKfFxqDJo8rKMY3dUSpnUTpVuH9RCAN8akw3fb9SSUe-2BBAE7TCOnUUpgiuNg3FRBucvhrJ48HSTdXXFEReDW-2FUqOkRc6JoH2aEpnl-2FsRnRVhEaNbsZJh7CPzU37FFeO2u8VgJi38cslX3w5xo20n2ColIHQuyGdAqzskW7XdqjgJMUhs0e6QVOEzfTVtNxcEuw6T6Fik-2Fk4C63DtIJuEwkT2uF3LuVcpCEz4S93f5XfXO48w-2FlxaEHRAt4SxgLgVgFwLCgGvGgH-2FqKIpbMihInxew8SU2l8fD7XQhiC
   [4]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KZaXDQq0JibdesuwJkH9diU-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFXFmzTJCeS-2BJ4oNkojofeiG2s9uKfFxqDJo8rKMY3dUSpnUTpVuH9RCAN8akw3fb9SSUe-2BBAE7TCOnUUpgiuNg3FRBucvhrJ48HSTdXXFEReDW-2FUqOkRc6JoH2aEpnl-2FsRnRVhEaNbsZJh7CPzU37FJVYoh5ADzvlPu3FdjZBPJTKm3YyZcbBh0g6gn9Pi1clVQqkYj0EbZ4fiuqc1eC2RN5WvZBTJXNv51dcv7FoDvZszlzjTzpYOu6xPHD8Z7IG3GVsh2gWqW2ixa6GHYXw8pHw4EdfTYkTuP9JsaOOZ7ubvD0TK8u2rBwywSUvwKOQjqz3kmFun3VUfhksPyLCxg-3D-3D>
   [5]: 
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKX-2FqmvXAan9LOfjvKyPn6d7c9hi120DKaaspNeyKx4RP8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFXFmzTJCeS-2BJ4oNkojofeiG2s9uKfFxqDJo8rKMY3dUSpnUTpVuH9RCAN8akw3fb9SSUe-2BBAE7TCOnUUpgiuNg3FRBucvhrJ48HSTdXXFEReDW-2FUqOkRc6JoH2aEpnl-2FsRnRVhEaNbsZJh7CPzU37FP9FZtb50XIC6O6RpFpQirTEbD8H3tNL0ewyWVUpmLVKIi5VDlwq5AyxvTx6xeokCqSTAwnP59crl6iKu7sEqVq5ci-2BqynyK8s-2F6Qi5jY6oHbaFUCKaCKSU-2B8wUmuIFGMIxELcGKuv2ltV4GUOxKplZxI5w-2BnMTB0-2FJKd3NNk2aMs-2B-2FUy6xIHVkj5j3vLsEd0Q-3D-3D
   [6]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfhI5vYsoe-2FwVeWOk6TuvKlpC9ib-2FassBYGYnrtOa-2Fg9-2B_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFXFmzTJCeS-2BJ4oNkojofeiG2s9uKfFxqDJo8rKMY3dUSpnUTpVuH9RCAN8akw3fb9SSUe-2BBAE7TCOnUUpgiuNg3FRBucvhrJ48HSTdXXFEReDW-2FUqOkRc6JoH2aEpnl-2FsRnRVhEaNbsZJh7CPzU37FPuhoQXG5TG4J4yolgqzKWIRiULLCFgalAO1LxBxIwVsugDH-2FgacRT9DeuAhaXXLENyCQIc7WinbFFKq343WwWDrtirrHS0wej0LYfo76XN48wpOeuj1ovzLk0cD-2BqeW0y8zWv2nyptJjBGHjmiW0dp2REILupNtwJh2b68wEk0wydQ40TdVM8l7wHmo04lKcg-3D-3D>
   [7]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdTXmz5EzLeuRkm5nJLtN-2Bjo-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFXFmzTJCeS-2BJ4oNkojofeiG2s9uKfFxqDJo8rKMY3dUSpnUTpVuH9RCAN8akw3fb9SSUe-2BBAE7TCOnUUpgiuNg3FRBucvhrJ48HSTdXXFEReDW-2FUqOkRc6JoH2aEpnl-2FsRnRVhEaNbsZJh7CPzU37FDaYmk2XZOFENklMS3s1HiuhffYObxPZmbfzVKS5HaLahrkBiIJ-2BauhqVFZl2rtO-2FdzpeYAB2RbI2Rsz1g8cO4ERDfvdNUD95RMtOy-2FCtAfyu8nFNIeQLjBg3rJi4oYhWbgsVim4laqya8jF4uVnVT921n6D6X1ieAxOJhs0M06MCdjV3QJW6YvueJ-2Fh4ql7MA-3D-3D>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht CWI: Vrouwelijke leden Europees Parlement vaker te vinden op Wikipedia - CWI