[PWC-MEDIA] Persbericht: 33 Onderzoeksfaciliteiten en -clusters prioriteit voor Nederlandse wetenschap

  • From: "NWO Voorlichting en Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 13 Dec 2016 17:37:33 +0100

33 Onderzoeksfaciliteiten en -clusters prioriteit voor Nederlandse wetenschap

Vanmiddag zijn de onderzoeksfaciliteiten bekend gemaakt die de komende vier 
jaar de hoogste prioriteit hebben voor de wetenschap in Nederland. 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker nam de 
Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met de 33 geselecteerde 
faciliteiten en clusters in ontvangst tijdens de presentatie in Den Haag. De 
faciliteiten op de Roadmap komen in aanmerking voor financiering door NWO. 
Onder deze faciliteiten is elke twee jaar 80 miljoen euro te verdelen.
Hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten leveren een 
belangrijke bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie. 
Staatssecretaris Dekker: ‘Wetenschappelijk onderzoek is dé sleutel voor 
vooruitgang. Excellente wetenschap kan niet zonder hoogwaardige en 
toegankelijke onderzoeksinfrastructuur. Wetenschap moet impact hebben. En dat 
betekent: samenwerken, kennis delen en nieuwsgierig blijven. De Nationale 
Roadmap gaat over het gereedschap dat wetenschappers nodig hebben om hun 
belangrijke wetenschappelijke werk voor de samenleving te kunnen doen. Terecht 
is samenwerken een rode draad hierin.’ Eerder dit jaar bracht de Permanente 
Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met een 
landschapsanalyse zo’n 160 bestaande en nieuwe onderzoeksfaciliteiten met een 
investeringsbehoefte in kaart. Er is echter te weinig geld om al deze 
faciliteiten in Nederland te ondersteunen. Daarom is een
selectie gemaakt van de onderzoeksfaciliteiten op basis van hun belang voor de 
wetenschap. Ook is er nadrukkelijk geselecteerd op aansluiting bij strategische 
prioriteiten, zoals de Nationale Wetenschapsagenda, de topsectoren en de 
Europese roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten (ESFRI).
Clustering faciliteiten voor samenwerking
Bij het in kaart brengen van de onderzoeksfaciliteiten in Nederland tijdens de 
landschapsanalyse constateerde de Commissie al dat een betere afstemming en 
samenwerking tussen faciliteiten nodig is om de investeringsbehoefte omlaag te 
brengen. Zo wordt er door verschillende faciliteiten vergelijkbare apparatuur 
aangevraagd en worden nieuwe investeringen gedaan of gepland terwijl bij 
bestaande faciliteiten nog capaciteit beschikbaar is. Een van de keuzes die de 
Commissie daarom heeft gemaakt voor de Roadmap 2016-2020 is het aanbrengen van 
clusters van onderzoeksfaciliteiten. De Commissie heeft deze clusters gevraagd 
om met één gezamenlijk investeringsplan te komen. Commissievoorzitter Hans van 
Duijn: ‘Dit leidt tot meer samenwerking en afstemming en tot een zo efficiënt 
mogelijke inzet van de beperkte middelen.’ Naast de 16 individuele faciliteiten 
bevat de Roadmap 17 clusters.
Eerste toekenningen in 2018
Medio 2017 kunnen de onderzoeksfaciliteiten die op de Roadmap staan hun 
financieringsaanvraag indienen. De eerste toekenningen worden in het voorjaar 
van 2018 verwacht. De Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is 
ingesteld voor een periode van vier jaar. In de loop van 2020 vindt de volgende 
update van de Nationale Roadmap plaats. De Permanente Commissie zal na de 
aanstaande financieringsronde de opzet van de huidige Roadmap evalueren. 
Tussentijds kunnen in urgente situaties beperkte aanvullingen gedaan worden op 
deze Nationale Roadmap.
Permanente Commissie
Om de strategische kaders voor deze investeringen voor langere tijd vast te 
leggen heeft het kabinet in de Wetenschapsvisie 2025 aan NWO gevraagd een 
Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur in te 
stellen. Op 24 juni 2016 presenteerde de Commissie haar eerste omvangrijke 
inventarisatie van het onderzoeksfaciliteitenlandschap, door middel van de 
lancering van de website www.onderzoeksfaciliteiten.nl. Deze website biedt voor 
het eerst een overzicht van het aanbod aan bestaande grootschalige 
infrastructuur in Nederland.

---------------------

Bijlagen

5.8 MB pdf 
Digitale versie (low res) Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur

249 KB jpg 
NWO-voorzitter Stan Gielen overhandigt Nationale Roadmap Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur aan staatssecretaris Sander Dekker - credits: 
Melvin Tas

---------------------

Contact
NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie
Tessa van Leeuwen, tel.: +31 6 53 75 64 23
t.vanleeuwen@xxxxxx 

---------------------

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
© 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 

---------------------

Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, klik hier om uit te schrijven.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: 33 Onderzoeksfaciliteiten en -clusters prioriteit voor Nederlandse wetenschap - NWO Voorlichting en Communicatie