[PWC-MEDIA] PERSBERICHT NIOZ | Wereldoceaandag 8 juni: De oceaan is de belangrijkste buffer voor CO2 en opwarming van de aarde

  • From: Henriette De Waal <henriette.de.waal@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Jun 2019 11:31:47 +0000


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536837011152.jpg]Texel, 6 juni 2019


Wereldoceaandag 8 juni: De oceaan is de belangrijkste buffer voor CO2 en 
opwarming van de aarde‘We kunnen bomen planten tot we geen bos meer kunnen zien, maar als we echt 
iets willen doen aan het effect van de extra CO2 uitstoot op 
klimaatverandering, dan moeten we kijken naar de oceanen,’ zegt marien geoloog, 
Professor Gert-Jan Reichart van het NIOZ en de Universiteit Utrecht naar 
aanleiding van de jaarlijkse Wereld Oceanen Dag op 8 juni.Het is algemeen bekend dat sinds de industriële revolutie de uitstoot van 
broeikasgassen is toegenomen en dat er daardoor extra CO2 en warmte in de 
atmosfeer terecht komt. Maar dat een groot deel van die extra CO2 en warmte 
wordt opgenomen door oceanen is voor veel mensen nieuw. Van de extra warmte 
door uitstoot van fossiele brandstoffen verdwijnt 97% in de oceanen en slechts 
3% wordt opgenomen door de atmosfeer, continenten en smeltende ijskappen. Een 
vergelijkbare scheve verhouding gaat op voor de hoeveelheid CO2. Van alle CO2 
op aarde zit 98% opgelost in de oceanen. Als je rekent met de C in CO2 en de 
koolstof aftrekt die blijvend is opgeslagen in gesteente en sedimenten, en dus 
alleen naar de actieve koolstof kijkt, dan circuleert daarvan nog steeds 95% in 
de oceanen. Slechts 5% van die biologisch beschikbare koolstof circuleert in de 
atmosfeer, de biosfeer (planten en dieren) en de bodem samen. Dus niet de 
bossen, maar de oceanen spelen veruit de grootste rol bij CO2-opslag en de 
gevolgen daarvan voor het klimaat.
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1559812649612.jpg]

Langdurige of blijvende buffer

Bovendien fungeren de oceanen ook als langdurige buffer voorde opname van CO2 
uit de atmosfeer. Het grootste deel van de actieve koolstof gaat namelijk naar 
de diepzee, waar het honderden jaren blijft, terwijl de 5% actieve koolstof in 
de biosfeer gemiddeld na tientallen jaren weer vrijkomt in de atmosfeer, 
bijvoorbeeld doordat bomen worden gekapt, gewassen worden geoogst en dieren 
sterven. Bodems bufferen weliswaar ook langdurig actieve koolstof, maar hun 
aandeel in de gehele koolstofcyclus is veel kleiner dan dat van de oceanen.

Reichart: ‘CO2 uit de bodems en de diepzee komt uiteindelijk weer terug. Heel 
langzaam, maar toch. Als je blijvend koolstof aan de atmosfeer wilt onttrekken, 
dan is het theoretisch mogelijk om het carbonaatevenwicht in de oceaan te 
beïnvloeden. Door alkaliniteit aan zeewater toe te voegen, bijvoorbeeld met 
grote hoeveelheden vermalen gesteente, maak je het water minder zuur, waardoor 
het meer CO2 kan opnemen.  Hoewel grootschalig ingrijpen in de oceanen via 
geo-engineering nu nog is verboden, zal het een kwestie zijn van tijd totdat 
ingenieurs via de oceanen gaan sleutelen aan het klimaat. Voordat daarmee 
allerlei weer onvoorspelbare effecten worden veroorzaakt, is het heel 
belangrijk om vooraf alle ins & outs wetenschappelijk heel goed te onderzoeken.’


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1559812688572.jpg]

 Wereld Oceanen Dag

Op zaterdag 8 juni is de jaarlijkse Wereld Oceanen Dag. Deze dag is door de 
Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het Klimaatverdrag van 1992 
(Earth Summit Rio de Janeiro) om internationaal aandacht te vragen voor de 
grote rol die oceanen spelen voor het reguleren van het klimaat, maar ook als 
bron van bijvoorbeeld zuurstof en voedsel. Om oceaanonderzoek de sleutelrol te 
geven die nodig is als antwoord op prangende kwesties rond klimaatverandering, 
bereiden de Verenigde Naties nu het mondiale Decennium van Oceaanonderzoek voor 
Duurzame Ontwikkeling voor: in de komende tien jaar zullen oceaanonderzoekers 
wereldwijd nog intensiever gaan samenwerken.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:

Contactpersoon + contactgegevens:
Gert-Jan Reichart (Hoofd afdeling Oceaansystemen, NIOZ),  
gert-jan.reichart@xxxxxxx<mailto:gert-jan.reichart@xxxxxxx> tel: 06-17070612
Kim Sauter (Communicatie): 
kim.sauter@xxxxxxx<mailto:henriette.de.waal@xxxxxxx,> tel: 0222-369369, mob: 
06-25326070

Illustraties: Hoge resolutie beelden van de Infographic en Visual 'Oceanen als 
buffer voor CO2 en opwarming van de aarde' zijn bij het NIOZ op te vragen.

Lees het persbericht online >>> 
https://www.nioz.nl/en/news<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=FcQ5do3Mtm%2F2JnP%2FxXFcY%2BL9mOkU%2Fad4G7kfqxVfSdkEEq1vNf2gywrLUCsJSg8oVrOQnOsjH233oeJb%2Fm%2B4ZQGS52O1iLa8S8gcozDDHvMps7MYONCAWwsM0AVkdflb&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fnews&I=20190606111726.0000032e012d%40mail6-41-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjZjhkYzEzZDdkNzRjY2IwYWNjMDE4Nzs%3D&S=KEiiz_Q12LP7PKRGQvMCwuz9VZq8mfxTdciBUx6ufWk>


Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. NIOZ is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO, sinds 
2016 in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

https://www.nioz.nl/en<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=FcQ5do3Mtm%2F2JnP%2FxXFcY%2BL9mOkU%2Fad4G7kfqxVfSdkEEq1vNf2gywrLUCsJSg8oVrOQnOsjH233oeJb%2Fm%2B4ZQGS52O1iLa8S8gcozDDHvMps7MYONCAWwsM0AVkdflb&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen&I=20190606111726.0000032e012d%40mail6-41-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjZjhkYzEzZDdkNzRjY2IwYWNjMDE4Nzs%3D&S=yhhLDmnqX5kgLZAO6hU4_MMow4zw2K1svrtarzKH87M>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen
Deze e-mail is verzonden aan 
henriette.de.waal@xxxxxxx<mailto:henriette.de.waal@xxxxxxx>
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Landsdiep 4, 1791 
SZ, 't Horntje (Texel) - Nederland, PO Box 59 1790 AB Den Burg (Texel), 't 
Horntje, Noord-Holland 1791 SZ, Nederland
Uitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=FcQ5do3Mtm%2F2JnP%2FxXFcY%2BL9mOkU%2Fad4G7kfqxVfSdkEEq1vNf2gywrLUCsJSg8oVrOQnOsjH233oeJb%2Fm%2B4ZQGS52O1iLa8S8gcozDDHvMps7MYONCAWwsM0AVkdflb&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Dfc9d32192c3e92f655bf9504ae0fcd8a7832f1cc73c7a84a6a42e5205bad48811ed32df52d52582860ece9e526383b93f6ab0dd309dd8a85166b41e7856a3bfb57cf921d5a6c14cad13554925aa75255f37a2f28da1695682873dfec6eae2f484efccdd2b2457e4bbeeba55eb33e546611c5c2c4c4786b6baa3d5106d352410ceecaa1cc26416099e3906c1aab653242c5ed8864b80d837fd699ad8bce25869c35132b8f5c1f860d86e25de23265c70c93fdc25fb46913ffadf0f066728f3c7804e60c871cb4331a323abda084784030b22df51bd724038f0779e5d459c1d8019ee54aeed7eee4632ff1563885bac74d506a452f5b5b1bd8b7fc75a1012155a213cb877dc7afa3c629414ce459d5e43131625dca452b0ff0c02f3c46a3bf297364eaaf976cd9429b5c66c68285c852975d7da1776ea35bf551774658917f58c1989040e74f52affaa3bdfdddbdb4b9a7%26iv%3D497273bf4b2aa052b7e5eaaa3bd184f9&I=20190606111726.0000032e012d%40mail6-41-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjZjhkYzEzZDdkNzRjY2IwYWNjMDE4Nzs%3D&S=i0md3OyKexvhLl2YZAzcAjSpabQ-YlV6kBejzMu8jjI>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT NIOZ | Wereldoceaandag 8 juni: De oceaan is de belangrijkste buffer voor CO2 en opwarming van de aarde - Henriette De Waal