[PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Klimaatimpact: kleine planten tegen grote golven

  • From: Margaux Tjoeng <margaux.tjoeng@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 17 Aug 2018 11:04:19 +0000
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1507039532673.jpg]


Klimaatimpact: kleine planten tegen grote golven

Welke stormkracht kan onze natuurlijke kustverdediging aan?
Lange tijd dacht men dat kwelders aan de kust nutteloze moerassen zijn. 
Inmiddels weten we dat ze van onschatbare waarde zijn en dienen als natuurlijke 
water verdedigingslinies. Ze vertragen krachtige stormvloedgolven en houden het 
waterpeil aan de voet van landwaartse zeeweringen laag. Daarmee beschermen ze 
onze kwetsbare kusten en dijken die onder druk staan door stormen en 
zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Wetenschappers weten nog 
weinig over hoe deze natuurlijke buffersystemen precies werken. Hoe houden 
kwelders dag in dag uit stand tegen krachtige golven en getijdenstromingen? Nog 
minder weten we over welke stormkracht nodig is om de beschermende buitenranden 
van deze bufferzones te beschadigen. Wanneer deze randen worden vernietigd zal 
dat leefgemeenschappen in kustgebieden in gevaar brengen.

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1534246615357.jpg]

Kwelders beschermen de kust van Zuid-Oost Engeland tegen stormvloedgolven. 
Photo: CCRU

Herstel kwelderplanten
De planten aan de rand van kwelders zijn het meest kwetsbaar. "Zij vangen de 
grootste klappen op, maar hoe herstellen ze zich? En krijgen hun baby planten 
ondanks de stormen genoeg kansen om tot volwassen grootte te groeien en zo het 
buffersysteem in stand te houden? Dat zijn de vragen waar we ons bij dit 
experiment mee bezig houden", vertelt Tjeerd Bouma van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) over onderzoeksproject 
RESIST dat wordt geleid door de Universiteit van Cambridge in samenwerking met 
de universiteiten van Braunschweig en Hamburg in Duitsland, de Universiteit van 
Antwerpen (UA) in België, en het NIOZ in Nederland.

Stroomgoot experiment
In de natuurlijke wereld is het nabootsen van golfslag en het meten van 
stormimpact op de kwelderplanten moeilijk, maar onder gecontroleerde 
laboratorium omstandigheden is de impact van stormgolven goed te beoordelen. 
Wetenschappers gebruiken daarvoor een kunstmatig kanaal waarin ze grote 
stormgolven door een proefwad laten stromen, een stroomgoot. Eén van de 
grootste exemplaren van deze laboratoria staat in Duitsland. De 'Grosser 
Wellenkanal 
(GWK)'<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=BjvWWE9aunwKSQefc4%2FvgWAV5NFmXNIiibdwfSYpapwCAhA%2BfD8oHZZ5hPHUV0%2FeZZpjDsKa8Cqw%2Bm7KyEMxOlB0y7Jw8nBK9knYU32gy6%2FUEbja620cRw%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.fzk.uni-hannover.de%2F406.html%3F%26L%3D1&I=20180817102317.0000003a9d97%40mail6-88-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNzZhMjEwMmU5MmNmNTkxMWJhMmIxNjsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=jfUyMIXbx7BDMTVIc6fFG8_jtI5pAjkMQQgMfAM16NI>
 van de Leibniz Universiteit Hannover en de Technische Universiteit 
Braunschweig is 300 meter lang, 5 meter breed en 7 meter diep.

Voor het experiment in de goot zijn op het NIOZ in Yerseke kwelderplanten 
gekweekt in verschillende levensstadia. "We weten gewoon niet hoe belangrijk 
planten zijn in het aan elkaar binden van de grond en het stabiliseren van het 
moeras. Ons project zal deze vraag beantwoorden en de allereerste gegevens 
leveren over hoe deze fascinerende natuurlijke structuren zich verzetten tegen 
stormen van ieder formaat. De bescherming van deze planten hebben we hard nodig 
in een tijd waarin de zeespiegel stijgt en stormen steeds krachtiger worden", 
zegt RESIST projectleider coördinator, Dr. Iris Möller.

Bevolkingsstijging in kustgebieden
Wereldwijd beslaan kwelders aan de kust ruim 756 duizend vierkante kilometer. 
Bevolkingen aan de kust lopen extra gevaar om getroffen te worden door 
overstromingen en erosie, vooral in gebieden waar moerassen voor de kust 
liggen. Naar verwachting zal juist de populatie van kustgemeenschappen in 
kwelderregio's stijgen van 1,8 miljard naar 2,8 miljard tussen 2000 en 2025 
(Dodd en Ong, 2008).

________________________________

Contact:

NIOZ onderzoeker, Tjeerd Bouma | 
Tjeerd.Bouma@xxxxxxx,<mailto:Tjeerd.Bouma@xxxxxxx,> 06-20346533
NIOZ communicatie, Margaux Tjoeng | 
Margaux.Tjoeng@xxxxxxx,<mailto:Margaux.Tjoeng@xxxxxxx,> 0222-369369

Lees dit bericht online op de NIOZ 
website>>><https://www.nioz.nl/en/news/klimaatimpact-kleine-planten-tegen-grote-golven>

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-I), sinds 2016 in samenwerking met de 
Universiteit van Utrecht.

www.nioz.nl<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=BjvWWE9aunwKSQefc4%2FvgWAV5NFmXNIiibdwfSYpapwCAhA%2BfD8oHZZ5hPHUV0%2FeZZpjDsKa8Cqw%2Bm7KyEMxOlB0y7Jw8nBK9knYU32gy6%2FUEbja620cRw%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen&I=20180817102317.0000003a9d97%40mail6-88-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNzZhMjEwMmU5MmNmNTkxMWJhMmIxNjsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=yhhLDmnqX5kgLZAO6hU4_MMow4zw2K1svrtarzKH87M>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpenOther related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Klimaatimpact: kleine planten tegen grote golven - Margaux Tjoeng