[PWC-MEDIA] Nieuwsbericht: TU Delft in wetenschappelijke raad Solliance

  • From: Wendy Batist <G.M.Batist@xxxxxxxxxx>
  • To: Wendy Batist <G.M.Batist@xxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 2 Feb 2015 10:44:02 +0000

[cid:image003.jpg@01D03EDD.89BD8D60]TU Delft in wetenschappelijke raad Solliance


De TU Delft is toegetreden tot de wetenschappelijke raad van Solliance. 
Partijen gaan samenwerken op het gebied van het ontwerp en de fabricage van 
hoog rendement en goedkope dunne film zonnecellen.

De inbreng vanuit de Photo Voltaic Materials and Devices groep (PVMD) van 
professor Miro Zeman van de TU Delft is vooral gericht op de specifieke 
expertise op het gebied van modelering, lichtmanagement en fabricage van 
dunne-film silicium zonnecellen.

Dunne-film silicium zonnecellen
TU Delft werkt al jaren samen met TU Eindhoven, ECN en het Forschungszentrum 
Jülich op het gebied van dunne-film silicium zonnecellen. Samen met TU 
Eindhoven werken de Delftse onderzoekers aan dunne lagen van silicium die met 
behulp van plasma snel kunnen worden gemaakt. Met ECN en Forschungszentrum 
Jülich werkt TU Delft aan de toepassing van efficiënter benutting van 
zonnespectrum en geavanceerde lichtabsorptietechnieken in silicium zonnecellen. 
Daarnaast heeft de TU Delft alle expertise in huis voor de fabricage van 
gestapelde zonnecellen gebaseerd op dunne lagen van amorf silicium, 
amorf-silicium legeringen en nanokristallijnsilicium. Ook het ontwerp en device 
fysica van dunne-film zonnecellen is een sterk expertisegebied. Recentelijk, 
heeft TU Delft een wereldrecord gevestigd met betrekking tot de initiële 
efficiëntie (14,8%) van een dunne-film silicium tandemzonnecel. Wetenschappers 
hebben ook de best presterende zonnecel gebaseerd op siliciumoxide absorber 
laag gedemonstreerd.
CIGS zonnecellen
Met TNO en TU Eindhoven werkt de TU Delft samen om extra dunne CIGS 
(Koper-indium-galliumselenide) zonnecellen te ontwikkelen. Lichtabsorptie is 
essentieel om de prestatie van extra dunne CIGS zonnecellen te verhogen en de 
licht management expertise van TU Delft speelt een essentiële rol in de 
versterking van licht absorptie. Om elektriciteit met zonnecellen lang genoeg 
te genereren is inzicht in de degradatie van zonnecellen belangrijk. TU Delft 
heeft samen met TNO modellen ontwikkeld die de degradatiemechanismen van de 
CIGS zonnecellen met betrekking tot de invloed van vocht, temperatuur en 
belichting beschrijven.
Solliance
Solliance is een samenwerking tussen TNO, TU Eindhoven, Holst Centrum, ECN, 
Imec en het Forschungszentrum Jülich en nu ook de TU Delft en de Universiteit 
van Hasselt en richt zich op onderzoek en ontwikkeling van dunne film 
photovoltaïsche zonne-energie (PV). Het samenwerkingsverband richt zich op 
onderzoek naar nieuwe materialen en concepten, de ontwikkeling van 
"high-throughput" productie technologie, ontwerpen van nauwkeurige productie 
eenheden, adequate procescontrole en toepassingen van dunne film zonnecellen. 
Doel is om de efficiency van zonnecellen te verhogen en de kostprijs te 
verlagen. Samen met de industrie wordt pre-pilot productie-apparatuur 
ontwikkeld. Tevens legt het samenwerkingsverband de nadruk op de ontwikkeling 
van duurzame productietechnologieën en het gebruik van duurzame materialen.

Meer informatie

  *   Persbericht Solliance 30-01-2015: Hasselt University and Delft University 
of Technology become full academic partners of 
Solliance.<http://www.tudelft.nl/fileadmin/Files/tudelft/Images/Actueel/Nieuws/2015/Solliance_2015_Press_Release_U-Hasselt_and_TU-Delft.pdf>
  *   Persbericht TU Delft 03-12-2014: TU Delft fabriceert hoogrendement 
back-contact zonnecel van kristallijn 
silicium<http://www.tudelft.nl/nl/onderzoek/thematische-samenwerking/delft-research-based-initiatives/energy/nieuws/artikel/detail/tu-delft-fabriceert-hoogrendabele-back-contact-zonnecel-van-kristallijn-silicium/>
  *   Persbericht TU Delft 05-12-2014 Uitvinding TU Delft voor lichtvangst 
levert record-efficiëntie op voor dunne-film 
zonnece<http://www.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/uitvinding-voor-lichtvangst-van-tu-delft-levert-record-efficientie-op-voor-dunne-film-zonnecel/>

Contact
Prof. Dr. Miro Zeman tel. +31 15 27 82409 of 
M.Zeman@xxxxxxxxxx<mailto:M.Zeman@xxxxxxxxxx>
Wendy Batist, TU Delft media relations officer, tel. 015 27 88 499 of 06 434 68 
356 or g.m.batist@xxxxxxxxxx<mailto:g.m.batist@xxxxxxxxxx>.

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Nieuwsbericht: TU Delft in wetenschappelijke raad Solliance - Wendy Batist