[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Nieuw licht op activiteit van plantenhormoon

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 3 Feb 2015 12:36:10 +0000

Persbericht Wageningen University, nr 005, 3 februari 2015 - Foto bijgevoegd.

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Nieuw-licht-op-activiteit-van-hormoon-auxine-in-de-plant.htm

Nieuw licht op activiteit van hormoon auxine in de plant

Met een nieuw ontwikkeld instrumentarium is de werking van het plantenhormoon 
auxine nauwkeurig te volgen. In het vakblad Nature Methods van 2 februari 
beschrijven biochemici van Wageningen University een set nieuwe tools die de 
werking van auxine op celniveau fraai zichtbaar maakt.

Het hormoon auxine stuurt de groei en ontwikkeling van planten. Bij de vorming 
van nieuwe wortels, bladeren en bloemen speelt auxine een centrale rol en het 
zorgt er ook voor dat wortels naar beneden groeien. Het zichtbaar maken van 
waar en wanneer dit hormoon zijn activiteit uitvoert was tot voor kort lastig.

Inzicht in waar en wanneer auxine actief is in plantencellen is van essentieel 
belang om te begrijpen hoe dit hormoon de groei en ontwikkeling stuurt. In de 
vermeerdering van gewassen wordt auxine veel gebruikt om wortelvorming te 
bevorderen, maar de basiskennis over de activiteit van dit hormoon is 
onvolledig. In de afgelopen decennia zijn verschillende ‘reporter-genen’ 
ontwikkeld. Deze genen worden aangeschakeld wanneer auxine actief is. Dit is 
zichtbaar te maken met een lichtgevend eiwit in de cel.

Echter, deze reporter-genen lieten tot dusver slechts het puntje van de ijsberg 
zien, de plekken waar de activiteit van het hormoon het hoogst is. In een 
studie die het team van prof. Dolf Weijers van de leerstoelgroep Biochemie van 
Wageningen University begin 2014 in Cell publiceerde, vonden zij dat de 
DNA-elementen die voor de auxine reporter-genen werden gebruikt, niet optimaal 
zijn.

Zichtbare hormoonactiviteit

Zij ontwikkelden daarom nieuwe reporter-genen waarin zij het optimale 
DNA-element gebruiken. Planten met deze reporter-genen blijken inderdaad door 
de hele plant heen in veel meer cellen auxineactiviteit te tonen. Zo wordt 
auxineactiviteit zichtbaar in veel cellen waarvan bekend is dat auxine nodig is 
voor de ontwikkeling, maar waar met traditionele middelen geen activiteit kon 
worden aangetoond. Met dit nieuwe reporter-gen is niet enkel het puntje, maar 
de hele ijsberg te zien, waardoor de activiteit van het hormoon veel beter 
zichtbaar is, zoals het team beschrijft in het artikel in Nature Methods.

R2D2

De biochemici ontwikkelden daarnaast nog een andere ‘sensor’ om auxine aan te 
tonen in de cel. Een aantal jaar geleden toonden Franse onderzoekers aan dat de 
afbraak van een lichtgevend eiwit een indicator is voor de aanwezigheid van 
auxine. Dit lichtgevende eiwit wordt door veel onderzoekers gebruikt als 
auxine-sensor. Echter, het is erg lastig om de afwezigheid van een lichtgevend 
eiwit goed te interpreteren wanneer je niet weet hoeveel er geweest zou zijn 
zónder auxine. Daarom ontwikkelde Che-Yang Liao in team van prof. Weijers een 
nieuwe sensor, R2D2 genaamd, waarin in iedere cel twee verschillende 
lichtgevende eiwitten aanwezig zijn: één die wordt afgebroken in de 
aanwezigheid van auxine, en een ander dat niet wordt afgebroken. Door de 
verhouding van de twee eiwitten in de cel te meten kan veel nauwkeuriger worden 
bepaald hoeveel auxine er in de cel aanwezig is. De R2D2-sensor blijkt heel 
goed te werken, en maakt het zelfs mogelijk om concentratie-gradiënten van 
auxine aan te tonen. Deze gradiënten waren voorspeld op basis van 
computermodellen, maar konden nooit zichtbaar worden gemaakt!

Prof. Weijers verwacht dat het nieuwe reporter-gen en de nieuwe R2D2-sensor 
gretig aftrek zullen vinden onder collega-onderzoekers vanwege de nieuwe 
mogelijkheden die ze bieden om activiteit van het centrale auxinehormoon 
zichtbaar te maken. Daarnaast denkt Weijers dat het introduceren van de tools 
in gewassen veel inzicht zal geven in de precieze rol van auxine in 
vermeerderingsprocessen. Met die kennis kunnen efficiëntere procedures 
ontwikkeld worden.

Publicatie

Novel reporters for sensitive and quantitative measurement of auxin response,

Liao, C.-Y., Smet, W., Brunoud, G., Yoshida, S., Vernoux, T., and Weijers, D. 
(2015) Nature Methods, Advance Online Publication, doi: 10.1038/nmeth.3279

Illustratie

R2D2 wortel: Cellen waarin de kern geel oplicht (groen + rood) hebben weinig 
auxine. Hoe meer de celkernen in rood oplichten, des te meer auxine.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof. Dolf Weijers, Laboratorium voor Biochemie, Wageningen 
University, tel. 0317 482866, dolf.weijers@xxxxxx<mailto:dolf.weijers@xxxxxx>
Lab webpage: http://www.bic.wur.nl/UK/Research/Plant+Development/Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 
9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Nieuw licht op activiteit van plantenhormoon - Niessen, Jac