[PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Webb onthult chemisch profiel van de atmosfeer van exoplaneet WASP-39 b

  • From: "Marieke Baan" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("H.M.Baan")
  • To: NOVA-perslijst1 <nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>, "nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx" <nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>, "nova-astronomen@xxxxxxxxxxx" <nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 22 Nov 2022 16:18:11 +0000

P E R S B E R I C H T

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
22 november 2022

Webb onthult chemisch profiel van de atmosfeer van exoplaneet WASP-39 b

Een internationaal team van astronomen, onder wie sterrenkundigen van de 
Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden heeft het eerste 
‘chemische profiel’ onthuld van de atmosfeer van een exoplaneet, een planeet 
rond een andere ster dan onze zon. Ze maakten het profiel met de zogeheten 
Early Release Science-data van de James Webb Space Telescope. De resultaten 
worden binnenkort gepubliceerd in vijf wetenschappelijk artikelen, waarvan een 
aantal is geaccepteerd voor publicatie en een aantal nog wordt beoordeeld (zie 
links naar de papers onderaan deze e-mail).

Het gaat om de atmosfeer van de ‘hete Saturnus’ WASP-39 b, een planeet die 
ongeveer even zwaar is als Saturnus en rond een ster draait op zo'n 700 
lichtjaar afstand van de aarde. Terwijl Webb en andere ruimtetelescopen, 
waaronder Hubble en Spitzer, eerder al geïsoleerde ingrediënten van de 
atmosfeer van deze hete planeet hebben onthuld, bieden de nieuwe metingen met 
de zeer gevoelige instrumenten op Webb een volledige inventaris van atomen, 
moleculen en zelfs tekenen van actieve chemie en wolken. De nieuwste data geven 
ook een idee van hoe deze wolken er van dichtbij uitzien: gebroken in plaats 
van een enkele, egale deken over de planeet.

"We hebben de exoplaneet waargenomen met meerdere instrumenten die samen een 
brede strook van het infraroodspectrum en een groot aantal chemische 
vingerafdrukken opleveren die tot de komst van Webb ontoegankelijk waren," zegt 
onderzoekscoördinator Natalie Batalha, astronoom aan de Universiteit van 
Californië in Santa Cruz, Californië, VS. UvA-astronoom Jean-Michel Desert, lid 
van de Science Council van deze eerste resultaten, voegt daaraan toe: “Dit gaat 
het onderzoeksgebied van exoplaneten totaal veranderen. We kunnen nu als nooit 
tevoren op ondubbelzinnige en uitgebreide wijze de spectrale vingerafdrukken 
van de chemische samenstelling van de atmosfeer van exoplaneten waarnemen."

Een van de bijzondere vondsten is de eerste waarneming in de atmosfeer van een 
exoplaneet van zwaveldioxide, een molecuul dat wordt geproduceerd door 
chemische reacties die in gang worden gezet door hoogenergetisch licht van de 
moederster van de planeet. Op aarde wordt de beschermende ozonlaag in de 
bovenste atmosfeer op soortgelijke wijze gevormd. De Leidse astronoom Yamila 
Miguel, die modellen maakte van de atmosfeer van WASP-39 b, inclusief de 
fotochemie die is gebruikt om de oorsprong van zwaveldioxide te verklaren, ziet 
JWST als een keerpunt in haar vakgebied: "Dit is de eerste keer dat we concreet 
bewijs zien van fotochemie - chemische reacties die in gang worden gezet door 
energetisch sterlicht - op exoplaneten.” Dit leidde tot een andere primeur: 
wetenschappers pasten computermodellen van fotochemie toe op gegevens die een 
dergelijk hoger niveau van fysica vereisen om volledig te kunnen worden 
verklaard. Deze verbeterde modellen zullen helpen de technologische kennis op 
te bouwen om in de toekomst mogelijke tekenen van leven te kunnen interpreteren.

WASP-39 b heeft een geschatte temperatuur van 900 graden Celsius en een 
atmosfeer die voornamelijk uit waterstof bestaat. Op de exoplaneet zal zo goed 
als zeker geen leven kunnen voorkomen. Maar de nieuwe resultaten kunnen wel 
richting geven aan bewijs voor potentieel leven op andere exoplaneten, zoals 
die van de kleinere, rotsachtige planeten in het TRAPPIST-1-systeem.

De nabijheid van de planeet bij zijn ster – de planeet staat acht keer dichter 
bij zijn ster dan Mercurius bij onze zon - maakt hem tot een laboratorium om de 
effecten van straling van sterren op exoplaneten te bestuderen. Een betere 
kennis van het verband tussen ster en planeet moet leiden tot een beter begrip 
van de diversiteit aan planeten in onze Melkweg.

Andere door de Webb-telescoop ontdekte bestanddelen in de atmosfeer zijn 
natrium, kalium en waterdamp, waarmee eerdere waarnemingen van telescopen in de 
ruimte en op de grond worden bevestigd. Ook zijn aanvullende signalen van water 
op langere golflengten gevonden die nog niet eerder waren waargenomen. Webb zag 
ook kooldioxide met een hogere resolutie en dat leverde twee keer zoveel 
gegevens op als bij eerdere waarnemingen. Terwijl er ook koolmonoxide is 
waargenomen, ontbreken in de Webb-gegevens duidelijke tekenen van zowel methaan 
als waterstofsulfide.

Het vastleggen van zo'n breed spectrum van de atmosfeer van WASP-39 b was een 
wetenschappelijke krachttoer: een internationaal team van honderden mensen 
analyseerde onafhankelijk van elkaar de gegevens van de instrumenten op de 
Webb-telescoop. Webb bekijkt het heelal in infrarood licht, voorbij het gebied 
in het elektromagnetisch spectrum wat het menselijk oog kan waarnemen. Daardoor 
kan de telescoop chemische vingerafdrukken oppikken die in zichtbaar licht niet 
kunnen worden gedetecteerd. De drie gebruikte instrumenten zijn NIRSpec, NIRCam 
en NIRISS.

Om het licht van WASP-39 b te zien, volgde Webb de planeet terwijl hij voor 
zijn ster langsging, waardoor een deel van het licht van de ster door de 
atmosfeer van de planeet werd gefilterd. Verschillende soorten moleculen in de 
atmosfeer absorberen verschillende kleuren van het sterlichtspectrum, dus de 
kleuren die ontbreken vertellen astronomen welke moleculen aanwezig zijn.

Met de nu ontdekte complete inventaris aan chemische ingrediënten krijgen 
wetenschappers ook een kijkje in de overvloed van verschillende elementen in 
relatie tot elkaar, zoals de koolstof-zuurstof- of kalium-zuurstofverhouding. 
Dat geeft weer inzicht in hoe deze planeet in zijn jonge jaren is ontstaan uit 
de gas- en stofschijf rond zijn moederster. De chemische inventaris van WASP-39 
b wijst op een geschiedenis van botsen en samenklitten van kleinere brokken, 
zogeheten planetesimalen, die uiteindelijk een gigantische planeet hebben 
gecreëerd.

De overvloed aan zwavel ten opzichte van waterstof wijst erop dat de planeet 
vermoedelijk een aanzienlijke aangroei van planetesimalen heeft doorgemaakt die 
deze ingrediënten aan de atmosfeer hebben kunnen leveren. Zuurstof is ook veel 
overvloediger aanwezig in de atmosfeer dan koolstof. Dit wijst er mogelijk op 
dat WASP-39 b oorspronkelijk ver van de centrale ster is gevormd.

Andere in Nederland werkzame coauteurs zijn Hinna Shivkumar en Saugata Barat 
van de Universiteit van Amsterdam en Amy Louca van de Sterrewacht Leiden. Amy 
Louca: “Het was fantastisch om als PhD-student met deze gegevens te werken en 
in de modellen signaturen van bijvoorbeeld kooldioxide en zwaveldioxide te 
kunnen reproduceren. Het heeft ons laten zien dat er zoveel verschillende 
aspecten zijn aan exoplaneten. We zijn nu eindelijk in staat om de kleinere 
puzzelstukjes in elkaar te passen.”

  E I N D E  P E R S B E R I C H T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie

Contact:

Jean-Michel Desert, Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde, Universiteit 
van Amsterdam
E-mail: J.M.L.B.Desert@xxxxxx<mailto:J.M.L.B.Desert@xxxxxx>

Yamila Miguel, Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden
E-mail: ymiguel@xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikelen:
Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRSpec G395H 
(Alderson et al.): https://arxiv.org/abs/2211.10488
Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRSpec PRISM 
(Rustamkulov et al.): https://arxiv.org/abs/2211.10487
Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRCam (Ahrer et 
al.): https://arxiv.org/abs/2211.10489
Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRISS (Feinstein et 
al.): https://arxiv.org/abs/2211.10493
Direct Evidence of Photochemistry in an Exoplanet Atmosphere (Tsai et al.): 
https://arxiv.org/abs/2211.10490

Beeld:
- Wasp39b_illustration. Deze illustratie laat zien hoe exoplaneet WASP-39 b er 
volgens de huidige kennis van de planeet uit zou kunnen zien. WASP-39 b is een 
hete, opgezwollen gasreus met een massa van 0,28 maal die van Jupiter (en 0,94 
maal die van Saturnus) en een diameter die 1,3 maal groter is dan die van 
Jupiter, op slechts 0,0486 astronomische eenheden van zijn ster. De ster, 
WASP-39, is een fractie kleiner en minder zwaar dan de zon. Omdat hij zo dicht 
bij zijn ster staat, is WASP-39 b erg heet en is hij waarschijnlijk 
rotatiegesynchroniseerd, met altijd één kant naar de ster gericht. De uiterst 
gevoelige instrumenten van NASA's James Webb Space Telescope hebben een profiel 
van de atmosferische bestanddelen van WASP-39 b opgeleverd, waaronder water, 
zwaveldioxide, koolmonoxide, natrium en kalium. Deze illustratie is gebaseerd 
op indirecte transitwaarnemingen van Webb en andere telescopen in de ruimte en 
op de grond. Webb heeft geen direct beeld van deze planeet. Credit: NASA, ESA, 
CSA, Joseph Olmsted (STScI)

- Wasp39b_Transmission. De samenstelling van de atmosfeer van de exoplaneet 
WASP-39 b, onthuld door de James Webb Space Telescope. Deze grafiek toont vier 
transmissiespectra van drie van Webbs instrumenten in vier instrumentmodi. Ze 
zijn allemaal uitgezet op een gemeenschappelijke schaal van 0,5 tot 5,5 micron. 
Een transmissiespectrum wordt gemaakt door sterlicht dat door de atmosfeer van 
een planeet wordt gefilterd wanneer deze voor de ster langs beweegt, te 
vergelijken met het ongefilterde sterlicht dat wordt waargenomen wanneer de 
planeet naast de ster staat. Elk van de gegevenspunten (witte cirkels) in deze 
grafieken vertegenwoordigt de hoeveelheid van een specifieke golflengte van het 
licht dat door de planeet wordt tegengehouden en door zijn atmosfeer wordt 
geabsorbeerd. Golflengten die bij voorkeur door de atmosfeer worden 
geabsorbeerd, verschijnen als pieken in het transmissiespectrum. De blauwe lijn 
is een best-fit model dat rekening houdt met de gegevens, de bekende 
eigenschappen van WASP-39 b en zijn ster (bv. grootte, massa, temperatuur) en 
de veronderstelde kenmerken van de atmosfeer. Linksboven tonen gegevens van 
NIRISS vingerafdrukken van kalium (K), water (H2O) en koolmonoxide (CO). 
Rechtsboven tonen gegevens van NIRCam een prominente watersignatuur. Linksonder 
tonen gegevens van NIRSpec water, zwaveldioxide (SO2), kooldioxide (CO2) en 
koolmonoxide (CO). Rechtsonder tonen aanvullende NIRSpec-gegevens al deze 
moleculen en natrium (Na). Credit: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

- Wasp39b_SO2 Production. De James Webb Space Telescope identificeerde voor het 
eerst zwaveldioxide in de atmosfeer van een exoplaneet. De aanwezigheid ervan 
kan alleen worden verklaard door fotochemie - chemische reacties die in gang 
worden gezet door hoogenergetische sterlichtdeeltjes. Fotochemie is essentieel 
voor processen op aarde die nodig zijn voor leven, zoals fotosynthese en de 
vorming van onze ozonlaag. Credit: NASA/JPL-Caltech/Robert Hurt; Center for 
Astrophysics-Harvard & Smithsonian/Melissa Weiss

Video: https://youtu.be/cI-kM_wPbbQ

Over NOVA:

De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) is het
samenwerkingsverband van de sterrenkundige instituten van de universiteiten van
Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. Toponderzoekschool
NOVA heeft als missie het uitvoeren van baanbrekend sterrenkundig
onderzoek, het opleiden van jonge astronomen op het hoogste internationale
niveau en het delen van nieuwe ontdekkingen met de samenleving. De
NOVA-laboratoria zijn gespecialiseerd in het bouwen van state-of-the-art
optische/infrarood- en submillimeter-instrumentatie voor de grootste telescopen
op aarde.

www.astronomie.nl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------


JPEG image

JPEG image

JPEG image

_______________________________________________
NOVA-perslijst2 mailing list
NOVA-perslijst2@xxxxxxxxxxx
https://list.uva.nl/mailman/listinfo/nova-perslijst2

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Webb onthult chemisch profiel van de atmosfeer van exoplaneet WASP-39 b - Marieke Baan