[PWC-MEDIA] NIOO Persbericht: Vuurwerk zorgt voor langdurige verstoring van wilde vogels

  • From: "Rienks Froukje" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("F.Rienks")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 25 Nov 2022 07:59:38 +0000

Persbericht 25 november 2022
Vuurwerk zorgt voor langdurige verstoring van wilde vogels
Dat vogels rond Oud & Nieuw massaal opvliegen, was uit eerder onderzoek al 
bekend. Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat wilde ganzen door het afsteken 
van vuurwerk niet 'even opvliegen en weer neerstrijken'. De 
gedragsveranderingen houden langer aan, zegt Bart Nolet van het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Samen met het Duitse Max Planck Instituut 
voor Diergedrag leidde hij het onderzoek dat net is gepubliceerd.

Iedereen met een huisdier weet wel dat de combinatie van luide knallen, felle 
lichtflitsen en rook angst en desoriëntatie kan veroorzaken bij dieren. De 
afgelopen jaren volgde een Europees team onderzoekers honderden gezenderde 
vogels in de drie weken rond nieuwjaar. Dat levert nu het eerste gedetailleerde 
inzicht op van de reactie van individuele wilde vogels op vuurwerk.

[cid:image002.jpg@01D900AA.02307230][cid:image004.jpg@01D900AA.02307230]
Wegvliegen en aansterken
"Bij de meeste dieren die we gevolgd hebben zien we een sterke reactie," zegt 
dierecoloog Bart Nolet. "We tonen aan dat een groot deel van de vogels tijdens 
het vuurwerk wegvliegt van hun slaapplaats, op andere slaapplaatsen verder van 
menselijke bewoning terechtkomt en langer voedsel zoekt in de dagen erna - 
vermoedelijk om weer aan te sterken."

De verstoorde vogels rustten twee uur minder dan op nachten zonder vuurwerk. 
Daarnaast vlogen ze 40 tot 150 meter hoger en ook een stuk verder dan de 
nachten ervoor: gemiddeld rond de 10 kilometer maar oplopend tot wel 500 
kilometer non-stop. Dat laatste doen ze normaal gesproken alleen tijdens de 
trek. Het ongebruikelijke gedrag stopte niet tegelijk met de 
nieuwjaarsvieringen. Tijdens alle bestudeerde dagen na Nieuwjaar wisselden ze 
vaker van slaapplaats en besteedden de ganzen meer tijd aan eten.

Niet uit de lucht vallen
Deze conclusies komen niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder onderzoek in 
Nederland met radar liet al grootschalige verstoring zien met duizenden 
opvliegende vogels bij de start van het vuurwerk om middernacht. En ook een 
kleine studie met een paar gezenderde ganzen rond een vuurwerkshow in 
Ierlandliet zien dat de vogels even van hun slaapplaats opvlogen. Maar nu wijst 
dit nieuwe onderzoek uit dat het verstorende effect langer aanhoudt dan het 
vuurwerk zelf.

"We hebben de reactie gemeten van bijna 350 gezenderde vogels verdeeld over 
vier soorten ganzen en acht opeenvolgende jaren," legt Nolet uit. "Gemiddeld 
leverde dat per vogel zo'n twee jaar aan gegevens op en dus in totaal zo'n 700 
tracks van hun verplaatsingen voor én na de jaarwisseling." Dit onderzoek vond 
plaats in Duitsland, Denemarken en Nederland. In West-Europese landen is de 
verstoring vermoedelijk groot, doordat mensen zelf op allerlei plekken vuurwerk 
af mogen steken in plaats van een klein aantal vuurwerkshows op centrale 
plekken.

Energieverlies
De vier onderzochte vogelsoorten zijn allemaal trekvogels die broeden in het 
Hoge Noorden en overwinteren in de drie West-Europese landen. Het gaat om 
kolgans, brandgans, rietgans en kleine rietgans. Hun winterrust veranderde 
echter abrupt zodra het afsteken van het vuurwerk begon.

In normale nachten keren ganzen een aantal nachten achter elkaar terug naar 
hetzelfde water om te rusten. In de nieuwjaarsnacht vlogen de vogels weg naar 
plekken verder van mensen en met een lagere concentratie fijnstof in de lucht. 
Dit geeft nog eens extra weer dat ze zeer waarschijnlijk aan de effecten van 
het vuurwerk proberen te ontsnappen.

Eenmaal ontsnapt, zochten ze 10% langer naar eten en bewogen ze minder in de 
onderzochte anderhalve week na Nieuwjaar. "De dieren compenseren dan 
waarschijnlijk voor de extra energie die de nieuwjaarsvlucht hen heeft gekost," 
denkt Nolet. "In de donkere dagen rond de jaarwisseling hebben ganzen de meeste 
moeite om aan voldoende voedsel te komen. Ze eten namelijk vooral overdag. De 
verstoring komt voor de vogels dus op een ongelukkig moment, vooral als dit 
samenvalt met een koude periode met veel sneeuw."

Geen vuurwerk meer bij rustgebied
In het laatste jaar van het onderzoek (van 2020 op 2021) leidde de 
corona-pandemie tot een wijdverspreid vuurwerkverbod. Corona gaf het team een 
unieke kans om de resultaten te vergelijken. Maar zelfs toen bleken er 
vuurwerkeffecten aantoonbaar: bij twee van de vier ganzensoorten was er nog 
steeds meer activiteit onder de vogels door langer plus hoger vliegen.

"Dit laat zien dat zelfs kleinere hoeveelheden vuurwerk het gedrag van ganzen 
beïnvloedt," stelt Nolet. "Om een veilige plek te bieden aan vogels zou 
vuurwerk niet meer in de omgeving van beschermde vogelgebieden en andere 
belangrijke vogelrustplaatsen mogen worden afgestoken."
__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 200 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Biodiversiteit, 
klimaatverandering en het duurzaam gebruik van land en water zijn de 
belangrijke thema's waarvoor de onderzoekers hun ecologische expertise 
inzetten. Sinds 2011 is het NIOO gevestigd in een duurzaam gebouwd 
onderzoekspand in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer dan 65 
jaar terug en loopt door ons hele land, en ver daarbuiten. 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Voor meer informatie:

  *   Prof.dr. Bart Nolet, NIOO-KNAW & Universiteit van Amsterdam, tel. 
0317-473400, b.nolet@xxxxxxxxxxxx<mailto:b.nolet@xxxxxxxxxxxx>
  *   Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473400, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>


Foto's: Zie de online-versie van dit bericht voor 
downloads<https://nioo.knaw.nl/nl/nieuws/vuurwerk-zorgt-voor-langdurige-verstoring-van-wilde-vogels>.
 Bronnen: Helmut Kruckenberg (vuurwerkfoto), Gerhard Müskens (vliegende ganzen) 
en anderen.
Er is hier ook een kaartje te vinden met de verplaatsingen van de gezenderde 
ganzen in West-Europa.
[cid:image008.jpg@01D900AA.02307230]

Artikel: Wild goose chase: geese flee high and far, and with aftereffects from 
New Year's fireworks. Andrea Koelzsch, Thomas Lameris, Gerhard Müskens, Kees 
Schreven, Nelleke Buitendijk, Helmut Kruckenberg, Sander Moonen, Thomas 
Heinicke, Lei Cao, Jesper Madsen, Martin Wikelski & Bart Nolet. Conservation 
Letters, 24 november 2022 (online early view), open access: 
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12927

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meldt dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapscommunicator /Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen /Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590 / M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx> / 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/> / @niooknaw 
(Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NIOO Persbericht: Vuurwerk zorgt voor langdurige verstoring van wilde vogels - Rienks Froukje