[PWC-MEDIA] NIOZ PERSBERICHT | De huidige CO2-niveaus veroorzaakten eerder 20 meter zeespiegelstijging.

  • From: Henriette De Waal <henriette.de.waal@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 3 Oct 2019 08:39:26 +0000


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536837011152.jpg]Texel, 3 oktober 2019

De huidige CO2-niveaus veroorzaakten eerder 20 meter zeespiegelstijging.

Ongeveer drie miljoen jaar geleden, tijdens het Plioceen, waren de CO2-niveaus 
in de atmosfeer van de aarde vergelijkbaar met de niveaus van vandaag, en als 
gevolg daarvan steeg de gemiddelde temperatuur op aarde twee tot drie graden 
Celsius. Hierdoor smolt een derde van de ijskappen van Antarctica, en steeg de 
zeespiegel 20 meter. Deze gebeurtenissen uit het diepe verleden bevestigen de 
voorspellingen van het recente IPCC-rapport over oceanen en bevroren delen van 
de aarde. Dat zijn de bevindingen die op 2 oktober 2019 zijn gepubliceerd in 
het gerenommeerde, wetenschappelijke tijdschrift Nature door een internationale 
groep onderzoekers, waaronder Dr. Paolo Stocchi van het Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee  (NIOZ).

Lessen uit het diepe verleden

“Deze feiten uit het archief van de aarde zeggen iets over de stabiliteit van 
de Antarctische ijskap en wat die kan bijdragen aan toekomstige zeeniveaus. Als 
de uitstoot van broeikasgassen niet onder de doelstelling blijft van het 
Klimaatakkoord van Parijs (twee graden opwarming), dan verliezen we mogelijk 
niet alleen de West-Antarctische ijskap, maar ook de kwetsbare onderwaterranden 
van de Oost-Antarctische ijskap. Het is al eens eerder gebeurd, weten we nu," 
aldus Stocchi.

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid4_1570029837047.jpg]

Foto 1a: Langs de oostkust van Sardinë is aan de uitstekende rand in de kliffen 
van kalksteen goed te zien dat de zee in het verleden veel hoger heeft gestaan 
dan nu. Foto: Nicolas Georgiou

Combinatie van opwarming en zwaartekrachteffect

Het leeuwendeel (90%) van de extra warmte door klimaatverandering wordt 
opgenomen door de oceanen, waaronder de  Zuidelijke Oceaan rond de Antarctische 
ijskap. Een derde van die ijskap bevindt zich onder water en kan meer gaan 
smelten doordat de oceaan opwarmt. Dat volume alleen al kan de wereldwijde, 
gemiddelde zeespiegel op de lange termijn met 20 meter doen stijgen. Dat is wat 
er drie miljoen jaar geleden gebeurde toen de atmosferische CO2-waarden net zo 
hoog waren als tegenwoordig, namelijk 400 ppm. Stocchi: “Als er de komende 
eeuwen zoveel ijs op Antarctica smelt, dan trekt die ijskap niet meer zoveel 
water aan als nu, en kan rond Antarctica de zeespiegel zelfs dálen, terwijl een 
groot deel van  het ‘vrijgekomen’ water zich naar elders verplaatst. Door de 
bijzondere rol die zwaartekracht speelt bij de verdeling van water over de 
aardbol kan er op het noordelijk halfrond nog eens 30% extra bovenop de 
wereldwijd gemiddelde zeespiegelstijging komen.”

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid5_1570029900393.jpg]

Foto 1b: Een kilometers lange rotsrichel langs de oostkust van Sardinië, op 
ongeveer 10 meter boven het huidige zeeniveau, getuigt van het smelten van 
delen van Antarctica en Groenland tijdens de laatste interglaciale periode, in 
dit geval ongeveer 125.000 jaar geleden. Foto: Elisa Casella


Feiten uit het verleden maken voorspellingen betrouwbaarder

In deze Nature-publicatie komen de zeespiegelreconstructies uit het verleden 
overeen met computermodellen die laten zien dat de ijskap zich op de lange 
termijn terugtrekt onder de huidige koolstofdioxide-niveaus. Ook de geschatte 
snelheid waarmee de zeespiegel stijgt volgens deze studie, ondersteunt reeds 
bestaande scenario’s van een meter zeespiegelstijging tegen 2100.
Co-auteur Stocchi stelt dat de studie ook implicaties heeft voor 
computergebaseerde ijskapmodellering: “Onze bevindingen bieden een nieuw kader 
voor het testen van computermodellen en het verbeteren van hun nauwkeurigheid 
van voorspellingen van de Antarctische bijdrage aan de 
wereldwijdezeespiegelstijging".

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid2_1570029016244.jpg]
Foto 2a: Op Curaçao zijn hoogliggende restanten van koraalriffen goede 
aanwijzingen voor hogere zeespiegels uit het verleden, omdat koraalriffen leven 
vlak onder het zee-opppervlak. De twee oude koraalriffen waarop de auto en de 
persoon staan geven twee verschillende zeespiegelniveaus aan uit verschillende 
periodes in het diepe verleden. Foto: Paolo Stocchi.

Nieuwe onderzoeksmethoden

Dr. Georgia Grant, eerste auteur van het artikel, ontwikkelde een nieuwe 
methode voor het bepalen van de omvang van de verandering van de zeespiegel 
door het analyseren van de grootte van deeltjes die door golven worden 
verplaatst, als onderdeel van haar promotieonderzoek aan het Antarctic Research 
Centre van de Victoria Universiteit van Wellington (ARC / VUW, Nieuw-Zeeland). 
De methode werd toegepast op het geologische archief van het Wanganui Basin aan 
de westkust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland, een van de beste plekken 
voor zeespiegelwaarnemingen uit het verre verleden. Dr. Stocchi van het NIOZ 
berekende hoe de Groenlandse en Antarctische ijskappen reageren op warmere 
klimaten en modelleerde de reactie van het wereldwijde zeeniveau als gevolg van 
vervormingen van de aardkorst en zwaartekracht- en rotatieveranderingen.

De publicatie is het resultaat van een multidisciplinaire en internationale 
samenwerking tussen onderzoekers van het Zeespiegelcentrum van het NIOZ in 
Nederland, ARC / VUW en andere wetenschappers uit Nieuw-Zeeland, de Verenigde 
Staten en Chili.


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid3_1570029146245.jpg]
Foto 2b: Op Curaçao groeien nu catussen voor een paleo-koraalrif waar in een 
warmere wereld vissen zwommen. Foto: Paolo Stocchi.

Article:
G.R. Grant, T.R. Naish, G.B. Dunbar, P. Stocchi, M.A. Kominz, P.J.J. Kamp, C.A. 
Tapia, R.M. McKay, R.H. Levy &  M.O. Patterson.  "The amplitude and origin of 
sea-level variability during the Pliocene epoch"

DOI: 
10.0.4.14/s41586-019-1619-z<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHyWM%2FXqy1v342OHNuTNqO6LOp%2BWEzSZZcCrkJ28jioabbAQbv5sypYFYvr7KLjYbL3IBImJuOlyJQ&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-019-1619-z&I=20191003080801.000001904064%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkOTVhYzRiYWY4YTQzYWIyZDdiMWQ1MTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=aLgyoVQ_vYT5Chn8pzr5jyo9fQvh7pLBMEskZr-MRXw>________________________________


Contactpersoon + contactgegevens:  Dr Paolo Stocchi, Coastal Systems 
Department, Tel: +31 (0)222 369 501 E-mail: 
Paolo.Stocchi@xxxxxxx<mailto:Paolo.Stocchi@xxxxxxx>

Lees het persbericht online bij het NIOZ >>> 
https://www.nioz.nl/en/news/present-co2-levels-caused-20-metre-sea-level-rise-in-the-past<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHyWM%2FXqy1v342OHNuTNqO6LOp%2BWEzSZZcCrkJ28jioabbAQbv5sypYFYvr7KLjYbL3IBImJuOlyJQ&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fnews%2Fpresent-co2-levels-caused-20-metre-sea-level-rise-in-the-past&I=20191003080801.000001904064%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkOTVhYzRiYWY4YTQzYWIyZDdiMWQ1MTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=iPLhjT0uXe-zFssC9seudKJojNzDdojbxsHY_uzu1dA>

Foto's: in HR beschikbaar via 
communication@xxxxxxx<mailto:communication@xxxxxxx>

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. NIOZ is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO, sinds 
2016 in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

https://www.nioz.nl/en<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHyWM%2FXqy1v342OHNuTNqO6LOp%2BWEzSZZcCrkJ28jioabbAQbv5sypYFYvr7KLjYbL3IBImJuOlyJQ&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen&I=20191003080801.000001904064%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkOTVhYzRiYWY4YTQzYWIyZDdiMWQ1MTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=yhhLDmnqX5kgLZAO6hU4_MMow4zw2K1svrtarzKH87M>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpenDeze e-mail is verzonden aan 
henriette.de.waal@xxxxxxx<mailto:henriette.de.waal@xxxxxxx>
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Landsdiep 4, 1791 
SZ, 't Horntje (Texel) - Nederland, PO Box 59 1790 AB Den Burg (Texel), 't 
Horntje, Noord-Holland 1791 SZ, Nederland
Uitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHyWM%2FXqy1v342OHNuTNqO6LOp%2BWEzSZZcCrkJ28jioabbAQbv5sypYFYvr7KLjYbL3IBImJuOlyJQ&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Dd0fbbade69b22c6ec3aaf934232110789f715ae3f24219051091db18afca1e41045690630831bae92a4228b74a7109275b9aab8c3cda35239fa402a0c83435da6e75e1a58c0867e6eaffbe6cebff0cc67ec1154b1706bb5a4e3abcde5346dd15f2b8361c986d2e6548218b387eafff44b3a2874158db447803f0a141b4a5183e177181c2bb1df8e2aab25366269cb51b4f1d67ccf5923ea81506422306057fad7891db1df3278338382716ba1efbcc5f85065f0d50e0b6bbfc67ca8712d4e3513d2c93c431784eff57ccd56206c0a3ebf40c59db2e85219199eb96d61647a56f5dd470602223a9a4acb9b840f69dcf461102731a57a364da593358aad0c33f8286562bbb61d26a641fbcfae68d6df3a8029e64bc242c589ecdfd9964a1087bcf225c2c0ad943b690072ac7b84ff927e7%26iv%3D573d62c7a09d281b92a05826367b6272&I=20191003080801.000001904064%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkOTVhYzRiYWY4YTQzYWIyZDdiMWQ1MTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=5yLYOywLuwDrqF-4cTcZ0zZk2Jxd3XyrLXP_OGIdj1M>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NIOZ PERSBERICHT | De huidige CO2-niveaus veroorzaakten eerder 20 meter zeespiegelstijging. - Henriette De Waal