[PWC-MEDIA] Darmkankergen veroorzaakt ook borstkanker

  • From: <Marcel.Wortel@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Feb 2019 09:13:36 +0000

Bekijk de online versie in uw 
browser<https://mailchi.mp/1606865fcbe0/darmkankergen-veroorzaakt-ook-borstkanker?e=0375a31669>


[Radboudumc]
PersberichtNijmegen, 12 februari 2019Darmkankergen veroorzaakt ook borstkanker


De zoektocht naar nieuwe genetische oorzaken van kanker gaat doorZeldzame mutaties in het NTHL1-gen, die eerder alleen in verband werden 
gebracht met darmkanker, kunnen ook borstkanker en andere soorten kanker 
veroorzaken. Onderzoekers van het Radboudumc, LUMC en het Prinses Máxima 
Centrum beschrijven dit nieuwe multi-tumorsyndroom samen met internationale 
collega’s in Cancer Cell. Nicoline Hoogerbrugge, hoogleraar erfelijke kanker 
bij het Radboudumc: “We dachten dat we alle multi-tumorsyndromen wel kenden, 
maar met deze ontdekking zetten we een nieuwe stap in het vinden van 
kankergenen.”Hoogerbrugge en collega’s toonden drie jaar geleden al aan dat mutaties in het 
NTHL1-gen kunnen leiden tot darmpoliepen, die zich kunnen ontwikkelen tot 
darmkanker. Nu blijkt echter dat patiënten met een mutatie in dit gen vaak ook 
andere soorten kanker krijgen. In hun vandaag verschenen artikel beschrijven de 
onderzoekers 17 families met één generatie waarin personen NTHL1-mutaties 
hebben. De helft van de onderzochte patiënten ontwikkelde in hun leven meerdere 
soorten kanker, waarbij vooral borstkanker opvallend vaak voorkwam.

Mutaties in het NTHL1-gen zijn heel erg zeldzaam. De mutatie in het gen kan 
alleen tot kanker leiden als iemand van beide ouders zo’n mutatie heeft 
meegekregen. De onderzoekers schatten in dat dit bij ongeveer 1 op de 115.000 
mensen het geval is. NTHL1-mutaties en het bijbehorende multi-tumor syndroom 
zijn moeilijk op te sporen, omdat dit slechts in één generatie van een familie 
tot kanker leidt.

Hoogerbrugge: “Op dit moment kijken we al bij patiënten met veel darmpoliepen 
of ze mutaties hebben in het NTHL1-gen. Maar we zouden veel breder moeten 
kijken. Op termijn willen we ook gaan kijken of er mutaties zijn in het 
NTHL1-gen bij patiënten die zelf vaker kanker ontwikkelen, en ook  broers en 
zussen hebben met meerdere vormen van kanker.”

Een betere karakterisering van patiënten met mutaties in het NTHL1-gen leidt 
tot een betere inschatting van het risico dat deze patiënten lopen op bepaalde 
soorten kanker. “Het is voor patiënten belangrijk om te weten hoe groot hun 
kans is op bijvoorbeeld borstkanker. En voor mij als arts ook, om aanbevelingen 
te kunnen doen,” zegt Maartje Nielsen, klinisch geneticus bij het LUMC. 
Patiënten bij wie een mutatie in het NTHL1-gen wordt ontdekt, zouden volgens 
haar in aanmerking moeten komen voor screening op verschillende soorten kanker, 
zoals darm- en borstkanker.

Mutatiepatroon
De onderzoekers hebben een nieuwe methode gebruikt om vast te stellen dat 
NTHL1-mutaties ook borstkanker en andere soorten kanker veroorzaken. Mutaties 
in het NTHL1-gen veroorzaken namelijk een specifiek patroon van andere 
mutaties. Doordat dit patroon alleen voorkomt in tumoren van patiënten met een 
NTHL1-mutatie, maar niet in andere tumoren, konden de onderzoekers dit patroon 
koppelen aan het NTHL1-gen. Deze methode kan in de toekomst ook gebruikt worden 
om nieuwe genetische oorzaken van kanker op te sporen.

Roland Kuiper, moleculair geneticus verbonden aan het Prinses Máxima Centrum: 
“Er zijn meer dan 30 van dergelijke patronen bekend, niet alleen specifiek voor 
NTHL1. Als we bij een patiënt met meerdere soorten kanker zien dat al deze 
tumoren hetzelfde mutatiepatroon hebben, hebben we een sterke aanwijzing dat er 
iets genetisch aan de hand is. Die tumoren zijn dan allemaal op dezelfde manier 
ontstaan.”

Richarda de Voer, moleculair bioloog bij het Radboudumc, voegt daaraan toe: 
“Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om nieuwe kankergenen te 
vinden. Door mutatiepatronen in patiënten te vergelijken, kunnen we weer een 
nieuwe stap
maken om de genetische oorzaak bij meer kankerpatiënten op te lossen.”

NTHL1
NTHL1 is betrokken bij DNA-reparatie. Het herkent een specifieke vorm van 
DNA-schade. Bij een mutatie in het NTHL1-gen, doen de NTHL1-eiwitten hun werk 
niet en wordt deze schade niet herkend en vervolgens ook niet hersteld. Zo 
ontstaan meer mutaties, wat een aanleiding is voor kanker.

Mutaties in het NTHL1-gen leiden er toe dat veranderingen van de letter ‘C’ in 
het DNA naar een ‘T’ niet worden gerepareerd. Dit gebeurt op specifieke plekken 
in het DNA, waardoor er een herkenbaar mutatiepatroon ontstaat.[Divider]© Radboudumc


Noten voor de redactie - niet voor publicatie
Publicatie in Cancer Cell: Mutational Signature Analysis Reveals NTHL1 
Deficiency to Cause a Multi-tumor Phenotype, Grolleman, Judith E. et al. Cancer 
Cell , Volume 35 , Issue 2 , 256 - 266.e5, 
https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.12.011

Persvoorlichters bij het Radboudumc: 06-41913091 (Annemarie Post), buiten 
kantooruren 06 - 51291446.
E-mailadres voor de media: nieuws@xxxxxxxxxxxxx<mailto:nieuws@xxxxxxxxxxxxx>
Volg ons ook op 
twitter<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=8140a9e80b&e=0375a31669>.
Klik 
hier<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=af38efefe1&e=0375a31669>
 voor meer persberichten van het Radboudumc.[Divider]


© Radboudumc Postbus 9101 6500 HB, Nijmegen Netherlands
Klik hier als u geen persberichten meer wilt 
ontvangen.<https://radboudumc.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=77a036043b&e=0375a31669&c=dc9540c7fc>


[Radboudumc wapen]

[Facebook]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=00d4b87ec0&e=0375a31669>

[Twitter]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=65d71df6b8&e=0375a31669>

[Youtube]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=f9603579d2&e=0375a31669>[Email Marketing Powered by 
Mailchimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&afl=1>De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan 
dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze 
e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en verspreiden van deze e-mail 
of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd 
bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can 
be derived from this message or its attachments. If you are not the intended 
recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. 
It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the 
information inside it, without a written consent from the sender. Radboud 
university medical center is registered with the Dutch Chamber of Commerce 
trade register with number 41055629.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Darmkankergen veroorzaakt ook borstkanker - Marcel.Wortel