[SJABBAT SJALOM] Parasjat Wajechi

  • From: "Avraham Roos" <avrahamroos@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <parasjathasjawoea@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Jan 2007 23:02:55 +0200

Sjabbat Parasjat Wajechi

Parasjat Chazak

6/1/2007  16 Tewet 5767

 

Princes Maxima and haar man, Kroonprins Willem Alexander hebben twee dochters; 
Princes Catharina-Amalia, 3 jaar oud, en Princes Alexia Juliana, 18 maanden 
oud. Maxima is nu in verwachting van haar derde kind en is uitgerekend voor 
April. Wat fijn voor ze. Dat het niet altijd zo gemakkelijk gaat weten we van 
de overgrootmoeder van Willem Alexander, Koningin Wilhelmina, die nadat ze al 7 
jaar getrouwd was nog steeds niet in verwachting raakte en bang was geen 
troonopvolger te produceren.

 

Al maanden lang woedt er een hevige discussie in het maandblad Aleh voor de 
Israelische immigranten hier in Israel de Irgoen Olee Holland, over deze 
netelige situatie. Er bestaat namelijk een verhaal ingezonden door Mevr. Chelly 
Cohn Nordheim dat Koningin Wilhelmina in het jaar 1908 een incognito bezoek 
bracht aan een kuuroord in Midden-Europa. Daar ontmoette ze de Rebbe van 
Munkacz. En het is zijn verdienste dat het Nederlandse Koninkshuis nog bestaat.

 

Het verhaal gaat als volgt: Koningin Wilhelmina ging in 1908 naar een 
vakantieoord in de omgeving van Marienbad in Oosterijk aan de Duitse grens. Ze 
had niemand op de hoogte gebracht van haar bezoek en was daarom verbaast dat 
een grote menigte de trein stond op te wachten. Deze kwam echter niet voor haar 
maar voor een mede-reiziger, de Munkaczer Rebbe, Rabbi Zvi Hirsch Shapiro 
(1845-1914, auteur van Darkei Teshuva, Be'er Lechai Ro'ee en Tikoenee Zohar). 
De koningin was verbaast om deze oploop en informeerde wie deze belangrijke man 
was. Het antwoord dat ze kreeg was dat hij een vroom man was die veel wijsheid 
bezat en mensen zegent en zijn volgelingen raad geeft.

 

Dit interesseerde de koningin en ze besloot te trachten een zegen van de Rebbe 
te krijgen om zo het koningshuis te redden. Ze was namelijk de laatste telg en 
als ze zou sterven zonder kinderen zou er geen vervolg meer zijn. Wilhelmina 
kreeg het voor elkaar een prive gesprek met de Rebbe van Munkacz te regelen en 
zo ontmoetten deze twee elkaar in een park even buiten de stad. Koningin 
Wilhelmina kwam al snel onder de indruk van de Rebbe en vertrouwde hem haar 
zorgen toe. De Rebbe luisterde aandachtig en zei aan het eind van het gesprek 
dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Het koningshuis zou blijven 
voortbestaan beloofde hij. Hij gebruikte de Hebreeuwse/Ivriet uitdrukking 
"Ke'eet Chaya" om deze tijd volgend jaar, dezelfde woorden die G-d gebruikte om 
Avraham Awienoe te beloven dat zijn vrouw Sara binnen een jaar in verwachting 
zou raken (Beresjiet/Genesis 18:10)

 

Toen Koningin Wilhelmina wilde vertrekken zei de Rebbe: "Malchoeta lo Jienatek 
Ad ki Jawo Sjielo" Haar koninkrijk zal niet onderbroken worden totdat de 
Masjiach komt. Het laatste gedeelte van deze zin is een citaat uit de parasja 
van deze week, parasjat Wajechi waarin Jacov zijn zoons zegent. Het komt 
rechtsteeks uit de bracha van Jehoeda (Sjemot/ Exodus 49:10). Het volgende 
jaar, in 1909 kreeg de koningin inderdaad een dochtertje en noemde haar Juliana.

 

Te mooi om waar te zijn? Dat vonden zeker enkele lezers van de Aleh en over en 
weer worden stukken ingezonden om dit verhaal danwel te ontkrachten en danwel 
te bevestigen. Maar ik vond het wel een mooi verhaal en besloot het u niet te 
onthouden op de sjabbat waarop we de woorden lezen die de Rebbe wel of niet 
gebruikt heeft bij zijn al dan niet waar gebeurde ontmoeting met de koningin. 
Het verhaal bracht in elk geval een glimlach op mijn gezicht. En als we het dan 
toch over de zegeningen van Jakov hebben en in het bijzonder de zegen die 
Jehoeda kreeg en we noemen hierbij de glimlach dan nog het volgende:

 

Jehoeda wordt met het koningschap gezegend. Verder zegent Jakov hem dat in zijn 
deel altijd overvloed zal zijn. "Rood van ogen door wijn en wit van tanden door 
melk" (49:12). De gemara (Ket. 112B) geeft een andere verklaring voor deze 
zegen. Zegt de gemara: Het is beter Ulewen Sjinayim "je tanden wit te maken" 
voor een vriend dan Michalav "hem melk te geven" Wat wil dat zeggen? Het is 
waardevoller te glimlachen tegen iemand dan hem te eten of te drinken te geven. 
Een glimlach is het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven.

 

En ik kan het weten. G-ddank hoef ik niet naar een wonderrebbe om om kinderen 
te smeken. Ik heb nu Bli Ayin Hara zes (6) gezonde kinderen. En als de 
kleinste, die nog niet kan praten, naar mij kijkt en glimlacht smelt ik gewoon 
weg. Woorden zijn overbodig.

 

Ik wens je een voorspoedige bevalling Maxima. Moge het Nederlandse koninkrijk 
blijven bestaan tot de komst van de Masjiach zoals de Munkaczer Rebbe de 
over-over-grootmoeder van je kinderen zegende en moge je altijd van de glimlach 
van je kinderen kunnen genieten zoals ik dat doe.

 

PS. Je loopt er 4 achter op mij!

 

Avraham Roos

 

 

Met dank aan Judit en Karel Weyel voor het verstrekken van bronnen

 

Mazal Tov Michal Weyel met de 40 jarige verjaardag!

 

 

 

Maxima in verwachting:

http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=16554

Munkaczer Rebbe zegende koningin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chaim_Elazar_Spira

Other related posts: