[ok1keo] Re: Dnes veÄer na rÃdiu OK1KEO

  • From: "JiÅÃ BrÃda" <breda@xxxxxxxxx>
  • To: <ok1keo@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Jan 2005 12:30:43 +0100

jSEM V OÄEKÃVÃNÃ.

Jirka BrÃda
----- Original Message ----- 
From: "Jindrich Vavruska" <jindrich@xxxxxxxxxxx>
To: "OK1KEO List" <ok1keo@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, January 06, 2005 12:27 PM
Subject: [ok1keo] Dnes veÄer na rÃdiu OK1KEO


> Hola hola!
>
> Dnes veÄer pÅinesu do klubu zaÅÃzenà PSK-20, coÅ je krabiÄka s nulovÃm
> poÄtem ovlÃdacÃch prvkÅ a ÄtyÅmi konektory: napÃjenÃ, ANT, modulace, 
> nf
> vÃstup.
>
> PÅedvedu cirkusovà ÄÃslo "kterak navÃzati QRP spojenà modulacà PSK v
> pÃsmu dvaceti metrÅ", pokud se ovÅem pÃsmo mezitÃm nezavÅe (dorazÃm aÅ
> mezi 18 a 19 hodinou).
>
> KaÅdopÃdnÄ kdo to chce vidÄt, aÅ se dnes veÄer stavà v klubu.
>
> 73 Jindra OK1FOU
>
>


Other related posts: