[ok1keo] Dnes veÄer na rÃdiu OK1KEO

  • From: Jindrich Vavruska <jindrich@xxxxxxxxxxx>
  • To: OK1KEO List <ok1keo@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 06 Jan 2005 12:27:41 +0100

Hola hola!

Dnes veÄer pÅinesu do klubu zaÅÃzenà PSK-20, coÅ je krabiÄka s nulovÃm 
poÄtem ovlÃdacÃch prvkÅ a ÄtyÅmi konektory: napÃjenÃ, ANT, modulace, nf 
vÃstup.

PÅedvedu cirkusovà ÄÃslo "kterak navÃzati QRP spojenà modulacà PSK v 
pÃsmu dvaceti metrÅ", pokud se ovÅem pÃsmo mezitÃm nezavÅe (dorazÃm aÅ 
mezi 18 a 19 hodinou).

KaÅdopÃdnÄ kdo to chce vidÄt, aÅ se dnes veÄer stavà v klubu.

73 Jindra OK1FOU


Other related posts: