[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: Chan Dang Chung 2P

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 3 Aug 2005 13:51:59 +0700 (ICT)

Ä.má, cá tháng Tuán KhÃo viát tiáng Viát là ko thá Äác 
ÄÆác. Cháng hiáu chÃng mÃy viát cÃi ÄÃo gÃ.

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> ÄÃ viát: Theo toi thi hop luon di, 
vu nay hay day. Ong nao muon kiem chac thi tham gia ngay nhe,
kec..ke...ke...
NHT.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:

Ong Chung oi, ong viet tieng anh sai me het roi. Ma
ong to coi vua thoi, bon toi da quyet dinh khai sinh
lai cho ong roi. Tu nay tro di, trong nhom NN77, ong
se duoc goi la CHUNG 2P, hom nao ve hop dong du se
nghe giai thich nhe

kekekeke
--- Tran Trung wrote:

> 
> CNN and BBC news hot hot!
> Theo nguÃÂÂn tin mÃÂÂi nhÃÂÂt mà chÃÂng tÃÂi nhÃÂ&shy;n
> ÃÂÃÂÃÂÂc tÃÂÂ cÃÂÂc khÃ&shy; tÃÂÃÂÂng thuÃÂÂ vÃÂn 
> QuÃÂÂc
> gia, mÃÂÂt cÃÂn chÃÂÂn ÃÂÃÂÂng ÃÂÃÂÂa chÃÂÂt mÃÂÂnh
> ÃÂÃÂÂc chÃÂÂng 8,5 ÃÂàrichte ÃÂang hÃÂnh thà nh
> tÃÂÂi khu vÃÂÂc TrÃÂu QuÃÂÂ, Gia lÃÂm, thà nh phÃÂÂ
> Hà nÃÂÂi mà trung tÃÂm là nhÃÂm NN77@. ÃÂÃÂÂ
> trÃÂnh
> nhÃÂÂng tÃÂÂn thÃÂÂt kinh hoà ng càthàxÃÂÂy ra,
> ÃÂÃÂÂ nghÃÂÂ anh em tÃÂ&shy;p trung hÃÂÂp khÃÂÂn cÃÂÂp
> ÃÂÃÂÂ ÃÂÃÂÂ ra nhÃÂÂng biÃÂÂn p hÃÂp chÃÂÂng chÃÂy
> nÃÂÂ
> (mÃÂm), sÃÂÂ cÃÂÂ bÃÂÂt ngÃÂÂ (ÃÂ khan), phÃÂng
> chÃÂÂng dÃÂÂch bÃÂÂnh (bàÃÂn cÃÂy chÃÂÂt) và 
> nhÃÂÂng trÃÂÃÂÂng hÃÂÂp xÃÂÂu nhÃÂÂt cÃÂ thÃÂÂ xÃÂÂy
> ra (ÃÂÃÂÂn ÃÂn ba cÃÂy).
> ÃÂÃÂÂ nghÃÂÂ tÃÂÂt cÃÂÂ mÃÂÂi ngÃÂÃÂÂi chÃÂ ÃÂ 
> chÃÂÂ
> nhÃÂÂng tin tÃÂÂc tiÃÂÂp theo.
> TrÃÂn trÃÂÂng thÃÂng bÃÂo.
> GiÃÂp viÃÂÂc cho PhÃÂ chÃÂnh vÃÂn phÃÂng NN77@
> TDT ÃÂÃÂ kÃÂ.
> 
> 
> 
> --- Hoang Tuan wrote:
> 
> > Ha ha...
> > TÃÂi thÃÂÂy ÃÂ ÃÂng HÃÂÂi cÃÂng ÃÂÃÂÃÂÂc ÃÂÃÂ
> > CàphÃÂÂt thÃÂ&shy;t nÃÂÂng ÃÂàcÃÂn là m gÃÂÃÂng
> > ...
> > Mà nÃÂn chàtrÃÂÂng phÃÂÂt vàtà i chÃ&shy;nh...
> > Càlàlà phÃÂÂi ÃÂÃÂng gÃÂp quàNN77, ai
> bÃÂÂ
> > phÃÂÂt thÃÂ nÃÂÂp vÃÂ ÃÂÃÂ, rÃÂÂi anh em lÃÂÂy
> > tiÃÂÂn ÃÂàÃÂi xà i nhÃÂÂ
> > ThàquàthàkhÃÂng cÃÂÂn, mà chàcÃÂÂn ghi
> > nhàvà o mailist là phÃÂÂt bao nhiÃÂu thÃÂi,
> > rÃÂÂi cÃÂÂ thÃÂÂ khÃÂÂu tÃÂÂ sau.
> > CÃÂn vàO2 cÃÂÂa ÃÂng HÃÂÂi càhà ng nà o rÃÂÂ
> > thÃÂ chÃÂi chÃÂÂ ÃÂÃÂÂt khÃÂng chÃÂi ÃÂÃÂu. 
> > 230 thàÃÂÃÂÃÂÂc chà320 thàchà o.. he he..
> > CuÃÂÂi tuÃÂÂn nà y gÃÂÂp nhau ÃÂi, tÃÂi ÃÂang ÃÂÂ
> > HÃ NÃÂÂi.
> > Hoà ng TuÃÂÂn.
> > 
> > Cao Minh Hai wrote:
> > Theo tin mÃÂÂi nhÃÂÂt tÃÂÂ thÃÂng tÃÂÂn xÃÂ
> > trÃÂÃÂÂng ÃÂÃÂÂi HÃÂÂc NÃÂng NghiÃÂÂp I, mÃÂÂt
> quÃÂÂ
> > bom tÃÂÂn ÃÂÃÂ lÃÂÂi tiÃÂÂp tÃÂÂc rÃÂi xuÃÂÂng
> nhÃÂm
> > dÃÂn càNN77. ThàphÃÂÂm khÃÂng ai khÃÂc là 
> tÃÂn
> > khÃÂÂng bÃÂÂ quÃÂÂc tÃÂÂ Trung KiÃÂn. ÃÂiÃÂÂu
> ÃÂÃÂng
> > nÃÂi àÃÂÃÂy là mÃÂÂc dàÃÂàbiÃÂÂt sànguy
> > hiÃÂÂm cÃÂÂa tÃÂn nà y, nhÃÂng nhÃÂÂng thà nh
> viÃÂn
> > trong nhàm NN77 vÃÂÂn bàdàdàvà bàbom
> > nhàthÃÂÃÂÂng. ÃÂÃÂy là lÃÂÂn thàn tÃÂn Trung
> > KiÃÂn tiÃÂÂn hà nh khÃÂÂng bàthà nh cÃÂng mÃÂÂt
> > cÃÂch hoà n hÃÂÂo theo 1 kÃÂÂch bÃÂÂn ko ai cÃÂ
> > thànghàra. (bàtoà n thÃÂn, bÃÂÂnh nan y
> hÃÂÂt
> > thuÃÂÂc chÃÂÂa)
> > ÃÂÃÂÂ thÃÂÂt chÃÂÂt lÃÂÂi an ninh trong khu vÃÂÂc
> > nhÃÂm, cÃÂng nhÃÂ trÃÂnh ÃÂÃÂÃÂÂc nhÃÂÂng tÃÂÂn
> > thÃÂÂt vàmÃÂÂt thÃÂÂi gian, vÃÂ&shy;t chÃÂÂt và 
> > ÃÂÃÂÂc biÃÂÂt là nÃÂron thÃÂÂn kinh cÃÂÂa nhÃÂm
> > NN77. TÃÂi ÃÂÃÂÂ nghÃÂÂ xÃÂy dÃÂÂng mÃÂÂt chÃÂÂ
> tà i
> > sÃÂ&shy; phÃÂÂt riÃÂng cho thÃÂÂng cha nà y, ÃÂÃÂÂ
> > nghàanh chàem (ÃÂÃÂÂt nà y phÃÂÂi lÃÂi cÃÂÂ
> > chàem và o) cho biÃÂÂt chàtà i thànà o
> là 
> > hÃÂÂp lÃÂ???
> > Ko càgàthay ÃÂÃÂÂi, cuÃÂÂi tuÃÂÂn nà y tÃÂi
> > vÃÂÂ, sang tuÃÂÂn rÃÂÂi rÃÂi là m và i cÃÂÂc bia
> > hÃÂi nhÃÂ. CÃÂ gÃÂ tÃÂi sÃÂÂ ÃÂT sau.
> > ah, TuÃÂÂn khÃÂo! CÃÂ mua O2 nÃÂÂa ko? Con O2 XDA
> II
> > thÃÂÃÂÂng (hà ng mÃÂÂi cong cÃÂÂa chÃÂu ÃÂu giÃÂ
> 320
> > euro (hoÃÂÂc 230 euro, ko nhÃÂÂ rÃÂ), cÃÂ hiÃÂÂu
> là 
> > Qtek 2020. O2 nàcà2 thÃÂÃÂng hiÃÂÂu O2 và 
> Qtek)
> > nÃÂÂu mua mail sÃÂÂm ÃÂÃÂÂ nhÃÂÂ mua bÃÂn HÃ Lan.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ---------------------------------
> > BÃÂÂn cÃÂ sÃÂ&shy; dÃÂÂng Yahoo! khÃÂng?
> > HiÃÂÂn nay cÃÂ 1GB dung lÃÂÃÂÂng lÃÂu trÃÂÂ
> > http://vn.mail.yahoo.com/
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
> > protection around 
> > http://mail.yahoo.com 
> 
> 
> 
> 
> ____________________________________________________
> St art your day with Yahoo! - make it your home page 
> http://www.yahoo.com/r/hs 
> 
> 
> __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Hián nay cà 1GB dung lÆáng lÆu trá
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts:

 • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Re: Chan Dang Chung 2P