[nn77] Re: Chan Dang Chung 2P

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 2 Aug 2005 23:09:27 -0700 (PDT)

Theo toi thi hop luon di, vu nay hay day. Ong nao muon kiem chac thi tham gia 
ngay nhe,
kec..ke...ke...
NHT.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:

Ong Chung oi, ong viet tieng anh sai me het roi. Ma
ong to coi vua thoi, bon toi da quyet dinh khai sinh
lai cho ong roi. Tu nay tro di, trong nhom NN77, ong
se duoc goi la CHUNG 2P, hom nao ve hop dong du se
nghe giai thich nhe

kekekeke
--- Tran Trung wrote:

> 
> CNN and BBC news hot hot!
> Theo ngu�n tin m�i nhất mà chúng tôi nhận
> Ä?ược từ cục khí tượng thuá»· vÄ?n Quá»?c
> gia, má»?t cÆ¡n chấn Ä?á»?ng Ä?á»?a chất mạnh
> Æ°á»?c chừng 8,5 Ä?á»? richte Ä?ang hình thành
> tại khu vực Trâu Quỳ, Gia lâm, thành ph�
> Hà ná»?i mà trung tâm là nhóm NN77@. Ä?á»?
> tránh
> những t�n thất kinh hoàng có th� xảy ra,
> Ä?á»? nghá»? anh em tập trung há»?p khẩn cấp
> Ä?á»? Ä?á»? ra những biá»?n pháp chá»?ng cháy
> ná»?
> (móm), sự c� bất ng� (ù khan), phòng
> chá»?ng dá»?ch bá»?nh (bá»? Ä?n cây chá»?t) và
> những trư�ng hợp xấu nhất có th� xảy
> ra (Ä?á»?n Ä?n ba cây).
> Ä?á»? nghá»? tất cả má»?i ngÆ°á»?i chú ý chá»?
> những tin tức tiếp theo.
> Trân tr�ng thông báo.
> Giúp viá»?c cho Phó chánh vÄ?n phòng NN77@
> TDT Ä?ã ký.
> 
> 
> 
> --- Hoang Tuan wrote:
> 
> > Ha ha...
> > Tôi thấy ý ông Hải cÅ©ng Ä?ược Ä?ó
> > Cứ phạt thật nặng Ä?á»? còn làm gÆ°Æ¡ng
> > ...
> > Mà nên chú tr�ng phạt v� tài chính...
> > Có lẽ là phải Ä?óng góp quỹ NN77, ai
> bá»?
> > phạt thì ná»?p vô Ä?ó, rá»?i anh em lấy
> > tiá»?n Ä?ó Ä?i xài nhá»?
> > Thủ quỹ thì không cần, mà ch� cần ghi
> > nh� vào mailist là phạt bao nhiêu thôi,
> > r�i cứ thế khấu từ sau.
> > Còn vụ O2 của ông Hải có hàng nào rẻ
> > thì chÆ¡i chứ Ä?ắt không chÆ¡i Ä?âu. 
> > 230 thì Ä?ược chứ 320 thì chào.. he he..
> > Cuá»?i tuần này gặp nhau Ä?i, tôi Ä?ang á»?
> > Hà N�i.
> > Hoàng Tuấn.
> > 
> > Cao Minh Hai wrote:
> > Theo tin m�i nhất từ thông tấn xã
> > trÆ°á»?ng Ä?ại Há»?c Nông Nghiá»?p I, má»?t
> quả
> > bom tấn Ä?ã lại tiếp tục rÆ¡i xuá»?ng
> nhóm
> > dân cư NN77. Thủ phạm không ai khác là
> tên
> > khủng bá»? quá»?c tế Trung Kiên. Ä?iá»?u
> Ä?áng
> > nói á»? Ä?ây là mặc dù Ä?ã biết sá»± nguy
> > hi�m của tên này, nhưng những thành
> viên
> > trong nhóm NN77 vẫn b� dụ d� và b� bom
> > nhÆ° thÆ°á»?ng. Ä?ây là lần thứ n tên Trung
> > Kiên tiến hành khủng b� thành công m�t
> > cách hoàn hảo theo 1 k�ch bản ko ai có
> > th� nghĩ ra. (bó toàn thân, b�nh nan y
> hết
> > thu�c chữa)
> > Ä?á»? thắt chặt lại an ninh trong khu vá»±c
> > nhóm, cÅ©ng nhÆ° tránh Ä?ược những tá»?n
> > thất v� mặt th�i gian, vật chất và
> > Ä?ặc biá»?t là nÆ¡ron thần kinh của nhóm
> > NN77. Tôi Ä?á»? nghá»? xây dá»±ng má»?t chế
> tài
> > sá»­ phạt riêng cho thằng cha này, Ä?á»?
> > nghá»? anh chá»? em (Ä?ợt này phải lôi cả
> > ch� em vào) cho biết chế tài thế nào
> là
> > hợp lý???
> > Ko có gì thay Ä?á»?i, cuá»?i tuần này tôi
> > v�, sang tuần r�i rãi làm vài c�c bia
> > hÆ¡i nhé. Có gì tôi sẽ Ä?T sau.
> > ah, Tuấn khèo! Có mua O2 nữa ko? Con O2 XDA
> II
> > thư�ng (hàng m�i cong của châu �u giá
> 320
> > euro (hoặc 230 euro, ko nh� rõ), có hi�u
> là
> > Qtek 2020. O2 nó có 2 thương hi�u O2 và
> Qtek)
> > nếu mua mail sá»?m Ä?á»? nhá»? mua bên Hà Lan.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ---------------------------------
> > Bạn có sử dụng Yahoo! không?
> > Hi�n nay có 1GB dung lượng lưu trữ
> > http://vn.mail.yahoo.com/
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
> > protection around 
> > http://mail.yahoo.com 
> 
> 
> 
> 
> ____________________________________________________
> Start your day with Yahoo! - make it your home page 
> http://www.yahoo.com/r/hs 
> 
> 
> __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: