[namhoc] Re: Cam on

  • From: "Le Thi Thiet" <ThietLT@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <namhoc@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 22 Sep 2008 09:21:43 +0700

 

Mình là Thiết, Nam Học Huế.

Nghe tin thầy mất thật buổn,không biết nói được gì.Cầu mong thầy ra đi thanh 
thản và bình an.

 

Cảm ơn các bạn đã báo tin và thay mặt Nam Học đi phúng điếu thầy.

 

 

  _____  

From: namhoc-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:namhoc-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On 
Behalf Of Sang Nguyen
Sent: Sunday, September 21, 2008 10:50 PM
To: namhoc@xxxxxxxxxxxxx
Cc: namhoc333@xxxxxxxxx
Subject: [namhoc] Re: Cam on

 


Gui anh chi va cac ban,

 

Nhom Nam Hoc o Nhat da di vieng thay.

Mac du troi mua tam ta, nhung nguoi di vieng rat dong.

Em gui vai tam hinh trong buoi vieng.

 

NT.Sang (S-11)--- On Sun, 9/21/08, huemishima@xxxxxxxxxxx <huemishima@xxxxxxxxxxx> wrote:

From: huemishima@xxxxxxxxxxx <huemishima@xxxxxxxxxxx>
Subject: [namhoc] Cam on
To: namhoc@xxxxxxxxxxxxx
Date: Sunday, September 21, 2008, 9:55 PM

Minh la Tra, Nam hoc Hue. Nghe Mai Anh nhan tin, muon chia buon voi gia dinh 
thay nhung khong biet viet gi, noi gi ca, may co Phuc va Mai Anh dai dien cho 
Nam hoc Hue va Sai Gon den chia buon cung gia dinh thay, nguoi da het long vi 
Nam hoc. Khong gap duoc thay lan cuoi, chi cau mong cho thay binh an noi suoi 
vang. 

Cam on Mai Anh va Phuc that nhieu. Cau mong cho 

 Mai Anh oi, cho Tra dia chi mail cua Mai Anh voi nhe.

 Thay mat Nam hoc Hue, cam on cac ban.

 Huong Tra

 


  _____  


Enjoy MLB with MAJOR.JP! Ichiro, Matsuzaka, Matsui, and more! 
<http://pr.mail.yahoo.co.jp/mlb/> 

 

Other related posts: