[muscle] node path info

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 18 Jun 2005 21:48:14 +0200

 

 
Hi,
 
 
I have two questions :
 
1) Is there a way to subscribe to all possible node-paths  on the
muscleserver  ? 
 
 
2) when a client has subscribed to receive messages from several nodes,
is it possible to see from wich node-paths the message is that he
receives ?
 
I know i could implement this by adding a number of predefined
node-paths, but i was wondering if this was already implemented already
in a way.
 
 
By the way,   your package is wonderfull, i'm still searching a bit of
how i am going to implement it, but i'm very enthousiastic.
 
 
 
regards
 
 
  
*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of 
organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het 
daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten 
en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de VRT 
stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of 
gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de 
geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per vergissing ontvangen, meld 
dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
 

Other related posts: