[malbat] E-meyla Şêrkoy

  • From: "derari" <derari@xxxxxxxxxxx>
  • To: <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 25 Dec 2006 19:49:10 +0100

Eve e-meyla Şêrkoyê Îsmetî ye ..... carna li ser Messengerî ye û yê 
bivêt dikarit digel baxivit.

bashar19733@xxxxxxxxxxx


Digel daxwaziyên cejn û sersaleka xweş.

Hiseyn Hirorî

Other related posts:

  • » [malbat] E-meyla Şêrkoy