Re: [malbat] E-meyla Shêrkoy

  • From: "Hussein Hirori" <derari@xxxxxxxxxxx>
  • To: malbat@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 26 Dec 2006 20:02:52 +0000

Silav û rêz .....

Biborin ... ew e-meyla min ya pêş niha, li nik hindeka serrast ne dihat xwendin ...Dîsan ew e-meyl adres jî bi şaş hatbû nivîsandin.

e-meyl ya Şêrkoyê Ismetî bû û ya dirust bi vî rengiye:

bashar-19733@xxxxxxxxxxx


From: "derari" <derari@xxxxxxxxxxx>
To: <derari@xxxxxxxxxxx>
Subject: Re: [malbat] E-meyla Sêrkoy
Date: Tue, 26 Dec 2006 20:52:03 +0100


 
----- Original Message -----
From: derari
Sent: Monday, December 25, 2006 7:49 PM
Subject: [malbat] E-meyla Å?êrkoy

Eve e-meyla Å?êrkoyê Ã?smetî ye ..... carna li ser Messengerî ye û yê bivêt dikarit digel baxivit.
 
 
 
 
 
 
 
Digel daxwaziyên cejn û sersaleka xweÅ?.
 
Hiseyn HirorîType your favorite song.  Get a customized station.  Try MSN Radio powered by Pandora. --------------------------------------------------------------------------- [[ Digel silavên admînan: nhirori@xxxxxxxxxxx , hhirori@xxxxxxx ]]

Other related posts:

  • » Re: [malbat] E-meyla Shêrkoy