[hoglahood] יועץ גינון זאב

  • From: Esther Sharon <estherasharon@xxxxxxxxx>
  • To: יפה יחזקאל תרבות הדיור אזור דרום <yafa@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, aguda <aguda@xxxxxxxxxxxxxx>, סילביה שושן <silvya@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 13 Jul 2014 10:16:01 +0300

יפה, יחזקאל, סלביה שלום רב
*זאב יועץ הגינון* ביקר אצלי חוגלה 30 הבוקר וייעץ נפלאות! הוא ירשום דיווח
בקרוב.
זאב הגיע מאזור לא קל בימים אלה, והגיע בזמן.
יישר כוח לזאב - בקי ומומחה, ונלהב בכל הקשור לגינון ועדריכלות גינון, השקייה
ממוחזרת והכול.
תודה רבה לכם.

נוסף: לידיעתכם נציגי כניסות חוגלה 18-40 הגישו בקשה ממי שבע וממהנדס העיריה,
ואמנון כהן איכות הסביבה, *להפריד שעוני מים - כניסה-כניסה - מקו ההשקייה
הראשי*, בעיקר כדי למנוע סכסוכים על שימוש וחשבונאות מים לגינות  אנו הולכים
להקים השקייה ממי מזגנים, מרזבים, קיורי מטבח, מי המתנה וכי"ב.  הגינון בגינות
חוגלה 30 מושקה ע"י המים הנ"ל כבר.
נשמח להתערבותכם ועשרתכם לבצע ולזרז את העניין.
בברכה
אסתר שרון
חוגלה 30

Other related posts: