[heroclix] Re: I dag...

  • From: Kyrre Havik Eriksen <kyrremann@xxxxxxxxx>
  • To: heroclix@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 2 Sep 2011 12:17:20 +0200

Kunne vært litt spennende med færre action ja. Fire kan nok være bra. Tre
blir kanskje litt for lite.

Mvh.
Kyrre Havik Eriksen
Sent fra Galaxy Tab 10.1
On Sep 2, 2011 12:08 PM, "Martin Skullerud" <martskul@xxxxxxxxxxx> wrote:
>
> Jeg gleder meg allerede, men må stille mitt sedvanlige spørsmål når vi har
en turnering med høy poengverdi: Kan vi ha færre enn 6 actions? Si fire?

Other related posts: