[harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] מדידת בית

 • From: "Carmel" <danczi@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 24 Nov 2010 20:52:25 +0200

יהיה לנו הרבה יותר קל להתארגן עם נקבל רשימה של תאריכים בו נצטרך לבחור ציוד ולא 
להקפיץ אותנו יומיים קודם לרוץ לחנות כי יש בו מבצעים
אם כפר עציון בחר את המקום (או הקבלן בחר) אז המחיר המיוחד צריך להיות לכל הדיירים
 שמרחיבים ללא קשר למצבעים. אף אד גם לא הזכיר שצריך לתאם  פגישה עם אלוני  כרמל
 ----- Original Message ----- 
 From: שמואל לנדאו 
 To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Wednesday, November 24, 2010 8:28 PM
 Subject: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] מדידת בית
 ב"ה
 סליחה על העיכוב
 קומה עליונה - 44 מ"ר
 קומה תחתונה - 72 מ"ר
 מחסן - 4 מ"ר
 בהצלחה
 חורף טוב ומלא גשמי ברכה!!!!!!


 שמואל לנדאו 

 זכריה 20 אפרת

 052-6071833 נייד 

 Landauys@xxxxxxxxx

  פקס 02-9934614

  טל'  02-9938837
 2010/11/24 משפ' ברג <ndberg@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

  הי שמואל.
  יש חדש?
  אנחנו צריכים לסגןר את הענינים עם אלוני.
  תודה 
  נעה
   ----- Original Message ----- 
   From: שמואל לנדאו 
   To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Wednesday, November 24, 2010 6:36 AM
   Subject: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] 
מבצעים באלוני
   ב"ה
   בוקר טוב
   תפנו בבקשה לאמיתי או ניצה
   חורף טוב ומלא גשמי ברכה!!!!!!


   שמואל לנדאו 

   זכריה 20 אפרת

   052-6071833 נייד 

   Landauys@xxxxxxxxx

    פקס 02-9934614

    טל'  02-9938837
   2010/11/23 Carmel <danczi@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

    איפה קרמיקה אלוני? מה התקציב לפריטים ברשימה? 
    כרמל
     ----- Original Message ----- 
     From: משפ' ברג 
     To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx 
     Sent: Tuesday, November 23, 2010 9:02 PM
     Subject: [harchavot_shlav3] מבצעים באלוני


     לכל המעונינים,
     שמואל לנדאו ביקש למסור שהמבצעים של הקרמיקה באלוני, עבור כפר עציון,
     בתוקף עד יום ששי זה - 26/11/10
     אז הזדרזו!

Other related posts: