[harchavot_shlav3] להערות כרמל בנושא הקרמיקה

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx" <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 25 Nov 2010 00:24:50 +0200

כרמל שלום ולילה טוב

1.   המבצעים הם עניין ארצי של הרשת המסויימת בלי קשר לפרוייקט כפ"ע ( אמנם 
הסכימו להאריך אותם בכמה ימים לפרוייקט כפ"ע וככל ששמעתי מהדי החברים שהיו כבר 
באלוני, אין בהם תועלת מרובה). ככלל, הסטנדרט והזיכויים הינם לכל הדיירים ע"פ 
הכללים שפרסמנו (ובמידת הצורך נעדכן), בהתאם לעקרונות שכתבת

2.   תאריכים: את יכולה ללכת מראשית השבוע כפי שהסברנו בדוא"ל לכל הדיירים 
(צ.פ. סגרו את הנדרש מול אלוני רק ביום א' או ב' השבוע) , טרם נקבע מועד סופי 
לסיום העניין – ז"א להשלמת ההזמנה אם קנית באלוני או לאספקת הציוד אם קנית במקום 
אחר. ברגע שיהיה מועד כזה נעדכן ונפרסם.


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Carmel
Sent: Wednesday, November 24, 2010 8:52 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] מדידת 
בית

יהיה לנו הרבה יותר קל להתארגן עם נקבל רשימה של תאריכים בו נצטרך לבחור ציוד ולא 
להקפיץ אותנו יומיים קודם לרוץ לחנות כי יש בו מבצעים
אם כפר עציון בחר את המקום (או הקבלן בחר) אז המחיר המיוחד צריך להיות לכל הדיירים
 שמרחיבים ללא קשר למצבעים. אף אד גם לא הזכיר שצריך לתאם  פגישה עם אלוני  כרמל
----- Original Message -----
From: שמואל לנדאו<mailto:landauys@xxxxxxxxx>
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, November 24, 2010 8:28 PM
Subject: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] מדידת בית


ב"ה
סליחה על העיכוב
קומה עליונה - 44 מ"ר
קומה תחתונה - 72 מ"ר
מחסן - 4 מ"ר
בהצלחה
חורף טוב ומלא גשמי ברכה!!!!!!

שמואל לנדאו

זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד

Landauys@xxxxxxxxx<mailto:Landauys@xxxxxxxxx>

 פקס 02-9934614

 טל'  02-9938837


2010/11/24 משפ' ברג <ndberg@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:ndberg@xxxxxxxxxxxxxxxxx>>
הי שמואל.
יש חדש?
אנחנו צריכים לסגןר את הענינים עם אלוני.
תודה
נעה
----- Original Message -----
From: שמואל לנדאו<mailto:landauys@xxxxxxxxx>
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, November 24, 2010 6:36 AM
Subject: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] 
מבצעים באלוני


ב"ה
בוקר טוב
תפנו בבקשה לאמיתי או ניצה
חורף טוב ומלא גשמי ברכה!!!!!!

שמואל לנדאו

זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד

Landauys@xxxxxxxxx<mailto:Landauys@xxxxxxxxx>

 פקס 02-9934614

 טל'  02-9938837


2010/11/23 Carmel <danczi@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:danczi@xxxxxxxxxxxxxxxxx>>
איפה קרמיקה אלוני? מה התקציב לפריטים ברשימה?
כרמל
----- Original Message -----
From: משפ' ברג<mailto:ndberg@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, November 23, 2010 9:02 PM
Subject: [harchavot_shlav3] מבצעים באלוני

לכל המעונינים,
שמואל לנדאו ביקש למסור שהמבצעים של הקרמיקה באלוני, עבור כפר עציון,
בתוקף עד יום ששי זה - 26/11/10
אז הזדרזו!Click here to report this message as 
SPAM<http://vsp.ateranetworks.com/ReportSpam.php?sid=bcfa4833c23a3f325a806a10d37c71ce_5be7bb68e2de3594204ff63a74d4fef3>
-- Powered by ATERA Networks --

Other related posts: