[harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 11 – ‏150511

 • From: שמואל לנדאו <landauys@xxxxxxxxx>
 • To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 15 May 2011 18:59:25 +0300

 ב"ה
שלום אמיתי
עברתי על החומר, בסדר גמור
ברכת קיץ טוב ובריא!!!!!!

שמואל לנדאו

זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד

Landauys@xxxxxxxxx

 פקס 02-9934614

 טל'  02-99388372011/5/15 אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>

> ב ב"ה ‏‏15/5/2011
>
> *הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן"*
> * (משלי כ"ד)*
>
> *עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 11 – ‏150511*
> ------------------------------
>
> *תאריך עדכון*: ‏‏15/05/2011
>
> *תפוצה*: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול
> ------------------------------
>
> *1.    **לו"ז להמשך העבודה*: כפי ששמתם לב, העבודות באתר קיבלו תאוצה, אם
> כי איננו עומדים ביעד הרצוי לנו. באתר כ- 45 פועלים, וגם ניהול העבודה קיבלת
> סדר ושיטה מתאימים יותר. לאחר מאמץ גדול הצלחנו לייצר תכנית מסודרת להשלמת*אנו 
> מצרפים את עיקרי תכנית הלו"ז המעודכן (יצורף גם בקובץ אקסל נפרד לנוחיות
> הקהל):***
>
> *תכנית שלבים ולו"ז***
>
> * *
>
> * *
>
> ****
>
> *מס' הערות:***
>
> *1.1.  *הלו"ז הוכן ע"י שמואל לאחר ישיבה משותפת עם דוד הקבלן, אך טרם עבר
> את האישור הסופי של צ.פ. ובכל זאת הוא תכנית שהיא הבסיס לשינויים.* במקרה של
> שינוי התכנית נעדכן בהקדם האפשרי.*
>
> *1.2.  *הסימונים בתכנית נעשים לפי שבועות עבודה בהתאם לצבעים המתאימים
> לדירות המשפחות. *לדוגמה*: ע"פ התכנית *הריצופים* אמורים להתבצע בדירות מלמוד
> – קוממי , מראשית שבוע זה ו*עד* סופו. בדירות טאובה דנציגר עד סופשבוע הבא,
> בדירות סומר שוורץ- עד 3.6, ובדירות קרניאל- ברג עד 9.6.**
>
> *1.3.  *לפי התכנית אנו מתכננים למסור את הדירות האחרונות בשבוע הראשון של
> *חודש אוגוסט 2011*.**
>
> *1.4.  *הלו*"ז אינו כולל כרגע את מרקוביץ' ישראל, *אך דירות אלו ייכנסו
> לטיוטה הבאה ובכל מקרה בכוונתנו* לסיים אותם בסמוך לדירות האחרונות***
>
> *2.    **באחריות הדיירים* להביא את הריצופים, וכן אינטרפוצים, אמבטיות
> וניאגרות סמויות *שלא נרכשו באלוני, לכפ"ע (להחזיק אצלם) בתאריך המצוין בטבלה
> לתחילת ביצוע הריצוף בדירתם. את החומר הנ"ל יש לספק לאתר עצמו לפי הנחית
> שמואל.*
>
> *3.    **לפני תחילת הריצופים, מקיים שמואל, עם כל הדיירים, שלב של בקרה
> משותפת על נקודות החשמל והכנות שלפני הריצוף.***
>
> 4.    עקב השלבים שאליהם הגענו ובכדי לעמוד בלו"ז זה, למנוע עיכובים
> בביצוע, ותירוצים אמיתיים ומדומים של הקבלן, *אנו מקפידים מאד שלא לבצע
> שינויים לעומת התכנון*. אנו מבקשים מהדיירים לקבל זאת בהבנה. מקרים מיוחדים:
> שינויים נדרשים עקב אי התאמה בין תכנית לביצוע, או מקרים שעשויים לגרום נזק
> משמעותי לדיירים, עקב חוסר תשומת לב בתכניות ובבקרה עד כה, יישקלו לגופם ע"י
> שמואל והצוות.
>
> *שאלות, הערות והארות בונות יתקבלו בברכה***
>
> *שמואל ואמיתי***
>
> בברכה
>
> אמיתי פורת
>
> כפר עציון
>
> 0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>
>
>

PNG image

Other related posts: