[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 11 – ‏150511

 • From: אלי סומר <peres@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 15 May 2011 17:36:16 +0300

כה לחי !

 

אלי ופוריה

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of אמיתי פורת
Sent: Sunday, May 15, 2011 3:37 PM
To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx)
Cc: יהודה לוי
Subject: [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 11 –
‏150511
Importance: High

 

ב ב"ה ‏‏15/5/2011 

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן"
(משלי כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 11 – ‏150511

 _____ 

תאריך עדכון: ‏‏15/05/2011

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

 _____ 

1.   לו"ז להמשך העבודה: כפי ששמתם לב, העבודות באתר קיבלו תאוצה, אם כי
איננו עומדים ביעד הרצוי לנו. באתר כ- 45 פועלים, וגם ניהול העבודה קיבלת סדר
ושיטה מתאימים יותר. לאחר מאמץ גדול הצלחנו לייצר תכנית מסודרת להשלמת אנו
מצרפים את עיקרי תכנית הלו"ז המעודכן (יצורף גם בקובץ אקסל נפרד לנוחיות הקהל):

תכנית שלבים ולו"ז

 

 



מס' הערות:

1.1.  הלו"ז הוכן ע"י שמואל לאחר ישיבה משותפת עם דוד הקבלן, אך טרם עבר את
האישור הסופי של צ.פ. ובכל זאת הוא תכנית שהיא הבסיס לשינויים. במקרה של שינוי
התכנית נעדכן בהקדם האפשרי.

1.2.  הסימונים בתכנית נעשים לפי שבועות עבודה בהתאם לצבעים המתאימים לדירות
המשפחות. לדוגמה: ע"פ התכנית הריצופים אמורים להתבצע בדירות מלמוד – קוממי ,
מראשית שבוע זה ועד סופו. בדירות טאובה דנציגר עד סופשבוע הבא, בדירות סומר
שוורץ- עד 3.6, ובדירות קרניאל- ברג עד 9.6.

1.3.  לפי התכנית אנו מתכננים למסור את הדירות האחרונות בשבוע הראשון של חודש
אוגוסט 2011.

1.4.  הלו"ז אינו כולל כרגע את מרקוביץ' ישראל, אך דירות אלו ייכנסו לטיוטה
הבאה ובכל מקרה בכוונתנו לסיים אותם בסמוך לדירות האחרונות

2.    באחריות הדיירים להביא את הריצופים, וכן אינטרפוצים, אמבטיות וניאגרות
סמויות שלא נרכשו באלוני, לכפ"ע (להחזיק אצלם) בתאריך המצוין בטבלה לתחילת
ביצוע הריצוף בדירתם. את החומר הנ"ל יש לספק לאתר עצמו לפי הנחית שמואל.

3.   לפני תחילת הריצופים, מקיים שמואל, עם כל הדיירים, שלב של בקרה משותפת
על נקודות החשמל והכנות שלפני הריצוף.

4.   עקב השלבים שאליהם הגענו ובכדי לעמוד בלו"ז זה, למנוע עיכובים בביצוע,
ותירוצים אמיתיים ומדומים של הקבלן, אנו מקפידים מאד שלא לבצע שינויים לעומת
התכנון. אנו מבקשים מהדיירים לקבל זאת בהבנה. מקרים מיוחדים: שינויים נדרשים
עקב אי התאמה בין תכנית לביצוע, או מקרים שעשויים לגרום נזק משמעותי לדיירים,
עקב חוסר תשומת לב בתכניות ובבקרה עד כה, יישקלו לגופם ע"י שמואל והצוות. 

שאלות, הערות והארות בונות יתקבלו בברכה

שמואל ואמיתי

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

PNG image

Other related posts: