[hamradio-list] =?windows-874?b?UkU6IFtoYW1yYWRpby1saXN0XSDKwdKkwcfUt8LYysHRpMPgxei5vtTJ?==?windows-874?b?s9jixaEg4LvUtMPRusrB0aTDzbrDweHF0MrNus/=?=

  • From: Saijai Charoenkitkan <hs7cmj@xxxxxxxxxxx>
  • To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 18 Oct 2007 11:06:28 +0700

ทราบ
 


From: hs6rxx@xxxxxxxxxxx: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: [hamradio-list] 
สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก เปิดรับสมัครอบรมและสอบฯDate: Thu, 18 Oct 2007 
11:03:58 +0700
สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ร่วมกับ กทช.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กำหนดอบรม-สอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 
ในวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
(ทะเลแก้ว...ถนนบายพาสด้านทิศตะวันตก)
หากท่านผู้ใดสนใจเข้ารับการสอบสามารถสมัครสอบได้โดย การสั่งพิมพ์ ใบสมัคร 
[เปิดด้วยโปรแกรม .pdf] 
* ส่งธนานัติค่าสมัครสอบ มาที่ นายชมภู แก้ววงศ์ (hs6grc นายกสมาคม) จำนวน 1,000 
บาท 
* หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
496-2-16620-5 

- ธนาคารธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
503-2-04049-0
* หลักจากนั้นส่งหลักฐานการธนานัติหรือโอนเงินพร้อมเอกสารที่ระบุในใบสมัคร มาที่

นายชมภู แก้ววงศ์ (นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก)

92/3 ถ.พุทธบูชา 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก 65000 

(เบอร์โทรศัพท์ 086-2083969)
เมื่อทางสมาคมได้รับหลักฐานธนานัติพร้อมทั้งเอกสารแล้ว 
จะออกใบเสร็จรับเงินกลับไปให้ท่านตามที่อยู่ในใบสมัครมีปัญหาติดต่อ 

HS6GRC นายกสมาคมวิทยุสมัครพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 086-2083969 

HS6BGM เบอร์โทรศัพท์ 087-8421196 

HS6FSC เบอร์โทรศํพท์ 081-2833483 

HS1FDV เบอร์โทรศํพท์ 089-4392537http://hs6ap.dhammo.com/samuk.pdf
 
_________________________________________________________________
รับไปเลยชุดบริการพิเศษฟรีจาก Window Live services!
http://www.get.live.com/wl/all

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?UkU6IFtoYW1yYWRpby1saXN0XSDKwdKkwcfUt8LYysHRpMPgxei5vtTJ?==?windows-874?b?s9jixaEg4LvUtMPRusrB0aTDzbrDweHF0MrNus/=?=