[haiku-i18n-se] "Location"

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 30 Nov 2009 00:02:29 +0100

Hur översätter man bäst "Location" som står överst på alla sidor om program?


Exempel:

Location:       /boot/system/preferences/Sounds

Det om ligger närmast till hand för mig är "Sökväg", men eftersom det är rätt långt från originalet vill jag gärna ha en "second opinion".

Other related posts: