[haiku-development] Re: Stack & Tile for Haiku

  • From: "Adrian Panasiuk" <adek336@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-development@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 15 Jan 2009 19:26:59 +0100

A keyboard shortcut to switch between windows in the current stack
would be useful.

Regards,
Adrian.-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: