[ffsparven] Re: [ffsparven] Välkomman på föräldraföreningens styrelsemöte 2.2.2022 kl. 17.30 på teams

  • From: Thomas Vikberg <thomas.j.vikberg@xxxxxxxxx>
  • To: ffsparven@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 20 Jan 2022 14:06:13 +0200

Hej och Gott Nytt År!

Här är lite info om stiftelser som har utdelning i mars:

William Thurings stiftelse

Stiftelsen tar emot ansökningar till kategorin Barn- och ungdomsverksamhet
1.1.-31.3. årligen.

http://www.foundationweb.net/thuring/
Stiftelsen Tre Smeder

Ansökningstiden för kategorierna småbarnspedagogik och grundläggande
utbildning samt andra stadiet och fritt bildningsarbete är från och med år
2022 inom mars månad.

https://tresmeder.fi/ansokningar/
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond

Att genom penningunderstöd till föreningar och institutioner befrämja
filantropiska och kulturella strävanden. Ansökningstiden är 1.1.-31.3.
årligen då det elektroniska ansökningssystemet är tillgängligt.
Stiftelsen Pro Juventute Nostra

Stiftelsen Pro Juventute Nostra kommer inte att lediganslå understöd och
stipendier att sökas under våren 2022.

https://www.projuventute.com/Om-stiftelsen


Mvh,


Thomas

On Thu, Jan 20, 2022 at 10:45 AM Annette Tallberg <
annette.m.tallberg@xxxxxxxxx> wrote:

Bästa föräldrar och övriga föreningsmedlemmar,

varmt välkomna på föreningens första styrelsemöte år 2022! Det går av
stapeln onsdag 2.2.2022 kl. 17.30. På grund av coronapandemin hålls mötet
på teams på följande länk:  https://teams.live.com/meet/94400922811774

Bifogat sänder jag föredragningslistan. Föreslå gärna ärenden som ni
önskar att vi behandlar på mötet. Alla föräldrar och vårdnadshavare är
varmt välkomna med!

God fortsättning på det nya året!

H Annette Tallberg-Haahtela, ordförande

Other related posts:

  • » [ffsparven] Re: [ffsparven] Välkomman pÃ¥ föräldraföreningens styrelsemöte 2.2.2022 kl. 17.30 pÃ¥ teams - Thomas Vikberg