[ffsparven] Välkomman på föräldraföreningens styrelsemöte 2.2.2022 kl. 17.30 på teams

  • From: Annette Tallberg <annette.m.tallberg@xxxxxxxxx>
  • To: ffsparven@xxxxxxxxxxxxx, lotti.heikkinen@xxxxxxxxx, Heikkinen Charlott <Charlott.Heikkinen@xxxxxx>, Jannica Berg <jannica_berg@xxxxxxxxxxx>, harriet.jarf@xxxxxxxxx, Fredrik Svensk <svenskf@xxxxxxxxx>, "Boijer Mikaela (m.boijer@xxxxxxxxx)" <m.boijer@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 20 Jan 2022 10:45:15 +0200

Bästa föräldrar och övriga föreningsmedlemmar,

varmt välkomna på föreningens första styrelsemöte år 2022! Det går av
stapeln onsdag 2.2.2022 kl. 17.30. På grund av coronapandemin hålls mötet
på teams på följande länk:  https://teams.live.com/meet/94400922811774

Bifogat sänder jag föredragningslistan. Föreslå gärna ärenden som ni önskar
att vi behandlar på mötet. Alla föräldrar och vårdnadshavare är varmt
välkomna med!

God fortsättning på det nya året!

H Annette Tallberg-Haahtela, ordförande

Other related posts:

  • » [ffsparven] Välkomman pÃ¥ föräldraföreningens styrelsemöte 2.2.2022 kl. 17.30 pÃ¥ teams - Annette Tallberg