[fda-list] Fw: Marriage bites

  • From: "Katarzyna Barczyk" <kbarczyk@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "5 FDA" <fda-list@xxxxxxxxxxxxx>,"[Pharmacy]" <phr@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 3 Sep 2001 08:20:27 +0200

-----Original Message-----
From: Grzegorz <greegor@xxxxxxxxx>
To: kbarczyk@xxxxxxxxxxxxx <kbarczyk@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Monday, September 03, 2001 8:18 AM
Subject: Marriage bites


> 
>
>
>---------------------------------------------------
>http://POCZTA.interia.pl/ - sa powody by korzystac!
>


-- Binary/unsupported file stripped by Listar --
-- Type: image/jpeg
-- File: HelpMe.jpg


-- 
Aby zrezygnowaæ z subskrypcji napisz do fda-list-request@xxxxxxxxxxxxx ze 
s³owem 'unsubscribe'w temacie listu.

Other related posts:

  • » [fda-list] Fw: Marriage bites