[fda-list]

  • From: "Katarzyna Barczyk" <kbarczyk@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "5 FDA" <fda-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 3 Sep 2001 08:13:58 +0200

Siedzi podpity facet w barze
Spoglada na wentylator na scianie i mowi do barmana
Ale ten czas zapier****


-- 
Aby zrezygnowaæ z subskrypcji napisz do fda-list-request@xxxxxxxxxxxxx ze 
s³owem 'unsubscribe'w temacie listu.

Other related posts: