SV: Version 8.5 til U2 og U2 MINI, den endelige udgave

  • From: Bue Vester Andersen <bue@xxxxxx>
  • To: "dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx" <dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 2 May 2016 07:28:19 +0000

Hej Brian!

Det er braille-sense-listen på blindsigt 
(braille-sense-listen@xxxxxxxxxxxx<mailto:braille-sense-listen@xxxxxxxxxxxx>).
Det er en liste, som er oprettet til erfaringsudveksling mellem brugere af 
notat-apparater fra HIMS.

M.v.h. BueFra: dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På ;
vegne af Brian Olesen
Sendt: 30. april 2016 22:05
Til: dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx
Emne: SV: Version 8.5 til U2 og U2 MINI, den endelige udgave

Hejsa
Hvilken anden liste referer du til?
Blot lige for at være sikker på, at jeg er på denne?

Mvh. Brian


Fra: dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På ;
vegne af Bue Vester Andersen
Sendt: 27. april 2016 11:37
Til: dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx
Emne: Version 8.5 til U2 og U2 MINI, den endelige udgave

Hej Betatestere!

Her er så den endelige udgave af version 8.5 til U2 og U2 MINI. Senere i dag 
vil der komme en meddelelse ud på den almindelige mailingliste. Desuden vil 
hjemmesiden blive opdateret.

Som tidligere nævnt, er den endelige udgave naturligvis ikke mere endelig, end 
at I altid er meget velkomne til at komme med fejl og forslag. Så skal jeg se, 
hvad jeg kan gøre ved det. Jeg vil dog foreslå, at vi holder fremtidige 
diskussioner på den almindelige Braille Sense liste og kun bruger betalisten i 
forbindelse med egentlige betatests.

Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak til jer alle for jeres store bidrag. 
Uden jer var det bestemt ikke blevet en lige så god version. Næste gang, der 
skal være en betatest, vil jeg spørge ud på BrailleSense-listen igen, så I på 
det tidspunkt har mulighed for at tage stilling til, om i har lyst og tid til 
endnu en runde.

Her følger links:

U2:
http://www.himsintl.com/Upgrade/Braille_Sense_U2_DK_V850_160426.zip

U2 MINI:
http://www.himsintl.com/Upgrade/Braille_Sense_U2_MINI_DK_V850_160426.zip

For en ordens skyld skal jeg sige, at stavekontrollen er rettet, så man nu kan 
tilføje ord med bogstavet æ til brugerordbogen. Desuden er Library services 
rettet til Bibliotekstjenester i hjælpemenuen.

I får også den seneste udgave af nyhedsdokumentet vedhæftet til denne mail.

Mange hilsener og endnu en gang tusind tak for indsatsen
Bue

Other related posts: