SV: Version 8.5 til U2 og U2 MINI, den endelige udgave

  • From: "Brian Olesen" <brian@xxxxxxxxxxx>
  • To: <dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 2 May 2016 09:49:47 +0200

Hej Bue

Ok. Altså endnu en liste, der sjældent virker i weekenderne. Griner

Jamen den skal jeg da så lige på.

Tak for info.

 

Brian

 

Fra: dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af Bue Vester Andersen
Sendt: 2. maj 2016 09:28
Til: dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx
Emne: SV: Version 8.5 til U2 og U2 MINI, den endelige udgave

 

Hej Brian!

 

Det er braille-sense-listen på blindsigt
(braille-sense-listen@xxxxxxxxxxxx).

Det er en liste, som er oprettet til erfaringsudveksling mellem brugere af
notat-apparater fra HIMS.

 

M.v.h. Bue

 

 

 

Fra: dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af Brian Olesen
Sendt: 30. april 2016 22:05
Til: dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx
Emne: SV: Version 8.5 til U2 og U2 MINI, den endelige udgave

 

Hejsa

Hvilken anden liste referer du til?

Blot lige for at være sikker på, at jeg er på denne?

 

Mvh. Brian

 

 

Fra: dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:dk-u2beta-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af Bue Vester Andersen
Sendt: 27. april 2016 11:37
Til: dk-u2beta@xxxxxxxxxxxxx
Emne: Version 8.5 til U2 og U2 MINI, den endelige udgave

 

Hej Betatestere!

 

Her er så den endelige udgave af version 8.5 til U2 og U2 MINI. Senere i dag
vil der komme en meddelelse ud på den almindelige mailingliste. Desuden vil
hjemmesiden blive opdateret.

 

Som tidligere nævnt, er den endelige udgave naturligvis ikke mere endelig,
end at I altid er meget velkomne til at komme med fejl og forslag. Så skal
jeg se, hvad jeg kan gøre ved det. Jeg vil dog foreslå, at vi holder
fremtidige diskussioner på den almindelige Braille Sense liste og kun bruger
betalisten i forbindelse med egentlige betatests.

 

Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak til jer alle for jeres store
bidrag. Uden jer var det bestemt ikke blevet en lige så god version. Næste
gang, der skal være en betatest, vil jeg spørge ud på BrailleSense-listen
igen, så I på det tidspunkt har mulighed for at tage stilling til, om i har
lyst og tid til endnu en runde.

 

Her følger links:

 

U2:

http://www.himsintl.com/Upgrade/Braille_Sense_U2_DK_V850_160426.zip

 

U2 MINI:

http://www.himsintl.com/Upgrade/Braille_Sense_U2_MINI_DK_V850_160426.zip

 

For en ordens skyld skal jeg sige, at stavekontrollen er rettet, så man nu
kan tilføje ord med bogstavet æ til brugerordbogen. Desuden er Library
services rettet til Bibliotekstjenester i hjælpemenuen.

 

I får også den seneste udgave af nyhedsdokumentet vedhæftet til denne mail.

 

Mange hilsener og endnu en gang tusind tak for indsatsen

Bue

 

Other related posts: