[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Estructura de la coordinació informàtica

  • From: Toni Soler <tsoler22@xxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 2 Feb 2016 18:42:56 +0100

Jo m'ho miro d'una altre manera:

No miro la quantitat d'alumnes, miro la quantitat d'ordinadors que s'han de
mantenir, la quantitat de switchs, routers, punts d'accés, ...

En el meu centre tenim 14 aules d'informàtica amb uns 14 ordinadors de
mitjana a cada aula + els ordinadors dels departaments, secretaria,
consergeria, etc.. Un total de uns 250 ordinadors, pot ser que una mica
més.

Una empresa amb 250 ordinadors té només una persona a jornada completa que
porti el manteniment de tot això, o té més d'una? Com a mínim té una
persona a jornada completa. Per tant, 6h és ridícul.

El càrrec de coordinador d'informàtica no el vol ningú per aquest motiu. A
més, després et diuen que el coordinador d'informàtica no s'ha d'ocupar de
reparar ordinadors sinó de mirar de quina manera es pot incloure la
tecnologia a les aules dels docents.

Caldria remunerar molt més aquest càrrec. Remunerar segons el número
d'ordinadors que ha de mantenir el centre, i donar moltes més hores de
descàrrega lectiva. Remunerar vol dir que el coordinador d'informàtica ha
de cobrar com un membre més de l'equip directiu perquè és molt important la
seva tasca, i donar una dotació econòmica finalista per poder mantenir la
informàtica del centre. Mentre no facin això, la informàtica no funcionarà
a cap centre.El dia 2 de febrer de 2016, 17:16, Pol Domingo <poldom@xxxxxxxxx> ha escrit:

Bon dia

Tenint en compte que a la major part d'instituts la coordinació
informàtica està a càrrec del departament d'informàtica, i de cara a
replantejar com s'organitza al IES on estic jo, m'aniria molt bé saber
l'estructura d'altres centres.

Al Lacetània (1350 alumnes aprox, ESO, Batxillerat i diverses famílies de
cicles) tenim una persona de l'equip amb algunes hores lectives alliberades
per fer aquest càrrec (6 h). També tenim un professional pagat pel centre,
que ve 4 dies/setmana (entre 15 i 20 hores crec), i finalment, alumnes que
realitzen la FCT al propi centre.

Creieu que aquest nivell de personal és correcte per un centre d'aquestes
dimensions, o és sobredimensionat o infradimensionat?
-- 
Toni Soler
Twitter: @tonisolerlluis
Coordinador Pedagògic de INS Badia del Vallès <http://www.iesbadia.cat>

Other related posts: