Re: Nyt Folkeobservatorium

  • From: ole fastrup <morkemand1@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 14 Sep 2010 20:43:11 +0200

Hjerteligt til lykke!
Sig mig engang: er det i jeres tanker at sætte et nyt og moderne objektiv i
jeres 12" refraktor?
Jeg spørger, fordi jeg har haft den hedenske tanke at gøre dét ved 10" i
Aalborg. Tanken kommer efter lange observationer med større Newtonkikkerter,
som altså - SUK - èr gode. Men dobbeltstjerner og planetobservationer...?
Vi er jo enkelte, som har et *temmelig* langt rør; og der er altså sket
meget siden de store refraktorers tid.
Mørke - og længselsfulde - hilsener

Ole

Den 12. aug. 2010 22.09 skrev Mette & Lars Spatzek <spatzek@xxxxxxxxxx>:

> Kære  alle!
>
> Lad det ikke blive ved test-mails.
>
> Kroppedal Museum har fået en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond på
> 6,4 millioner (eks moms) til at opføre et observatorium. Det er
> meningen, at KAF skal være hovedaktør sammen med museet.
>
> Dermed kan en mangeårig planlægning og drøm om et stort offentligt
> observatorium gå i opfyldelse.
>
> Jeg har haft kendskab til meddelelsen i et stykke tid, men der var lige
> en taktisk finurlighed der skulle vendes før museet kunne offentliggøre
> sagen.
>
> Jeg skal nok give detaljer omkring proces og indhold osv. lidt senere.
>
>
> Astro hilsen
>
> Lars Spatzek
>
>
>
>


Other related posts: