[haiku-development] Re: tcpdump

Huh, indeed, wow, should have checked before installing the version
from Haikuware.

Regards,
Adrian.


-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: