[haiku-development] Re: tcpdump

  • From: "Adrian Panasiuk" <adek336@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-development@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 9 Nov 2008 22:57:19 +0000

Huh, indeed, wow, should have checked before installing the version
from Haikuware.

Regards,
Adrian.


-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: