[windows2000] Re: What's up gold

  • From: "Rob Beekmans" <R.Beekmans@xxxxxxxxx>
  • To: <windows2000@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 30 Sep 2004 13:58:50 +0200

We use it for monitoring 20 or os locations for at a customer
site....works fine...
Only negative (if it is) point I can think of, is that when de downtime
of an accesspoint is lower than the time you set to check it you won't
notice it's been down.

We had some internet connection that went down 3 seconds every hours for
over a week without any log in what's up gold....it checks every 15
seconds or so.
But that's just a matter of tuning, it works fine with rmail alerting
etc. we like the product.Met vriendelijke groeten / With kind regards

Rob Beekmans
Technical Consultant
A-Tree Automatisering

St. Annastraat 167 / 6524ET Nijmegen
Business Phone: +31 24 6452000
Business Fax: +31 24 6450463
Business website: http://www.a-tree.nl
Business E-mail: R.Beekmans@xxxxxxxxx

Private E-mail: RobBeekmans@xxxxxxxxxxxxx
Private E-mail: rob.beekmans@xxxxxxxxx


- Disclaimer -
"De informatie verzonden met dit e-mail bericht en de bijlagen is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien u
dit e-mail bericht bij vergissing heeft ontvangen, wilt u dan de
verzender onmiddellijk waarschuwen en het bericht vernietigen. Het
gebruik van e-mail is niet gegarandeerd veilig of foutloos; informatie
kan worden onderschept, verminkt of verloren gaan; kan te laat of
incompleet binnenkomen of virussen bevatten. Om deze reden neemt de
verzender geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of wijzigingen in
de inhoud van dit bericht als gevolg van het versturen via e-mail. Bij
twijfel verzoeken wij u een kopie op te vragen. Alle door A-Tree
verzonden E-mail is gecontroleerd op virussen." -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Joanne Determann [mailto:joanne.determann@xxxxxxxxx] 
Verzonden: donderdag 30 september 2004 13:11
Aan: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [windows2000] What's up gold Does any one use What's Up Gold? I got a  copy to monitor our wireless
access points. I like the possibilities.  What  successes and failures
have you had with this software? 
********************************************************
This Weeks Sponsor StressedPuppy.com Games
Feeling stressed out? Check out our games to
relieve your stress.
http://www.StressedPuppy.com
********************************************************
To Unsubscribe, set digest or vacation
mode or view archives use the below link.

http://thethin.net/win2000list.cfm
********************************************************
This Weeks Sponsor StressedPuppy.com Games
Feeling stressed out? Check out our games to
relieve your stress.
http://www.StressedPuppy.com
********************************************************
To Unsubscribe, set digest or vacation
mode or view archives use the below link.

http://thethin.net/win2000list.cfm

Other related posts: