[uppsalapendeln] Re: denna morgons förseningar

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 27 Aug 2003 10:14:15 +0200

sorry, 07.30 skulle det vara!!

Fredrick Beste wrote:

summering av morgonen på Uppsalapendeln den 27 Augusti 2003 alltså:

Avgång:
07.00 -   10 minuter sent

07.06 - kom iväg från Uppsala 07.09 enligt min klocka.

07.10 - 12 minuter sent

07.30 - 30 minuter sent

Finns det fler förseningar? Hur gick 06.40, 07.27, 07.36 och 07.40 ?

leveransprecisionen är snart nere på NOLL.

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: