[uppsalapendeln] UNT 2005-12-20: Inga fler tågvagnar för pendlarna trots trängselskatt

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Dec 2005 10:30:33 +0100

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=456939,00.html

Inga fler tågvagnar för pendlarna trots trängselskatt


2005-12-20 00:00

Av:Anna Hellberg
Omkringliggande orter på pendlingsavstånd blev utan statliga pengar när trängselskatten införs i Stockholm den 3 januari.
Försöket kostar 3,8 miljarder kronor. En del av pengarna ska gå till utökad kollektivtrafik.
Men varken SJ eller Swebus Express planerar för utökade tåg- och bussturer från Uppsala och Knivsta. Pendlare från Märsta får inte heller någon utökad turtäthet.


När trängselskatten införs på försök i Stockholm görs också en statligt finansierad storsatsning på förbättrad kollektivtrafik till och från innerstan för boende i kranskommunerna.
För Stockholmspendlande invånare i Uppsala, Knivsta och Sigtuna blir det däremot inga fler buss-och tågavgångar.
Både SJ och Swebus tänker avvakta utvecklingen och avsätter därför inga egna pengar på utökad turtäthet.
— Vi vill inte gå händelserna i förväg. I dag har vi den kapacitet som är nödvändig på Uppsalapendeln och det går inte att köra fler tåg än i dag, det är för trångt på spåren. Däremot kan man fundera på om det är värt att sätta in fler vagnar på befintliga turer. Den satsningen måste i så fall löna sig, säger Anders Larsson, marknadsansvarig på SJ.

Uppsalapendeln har cirka 90 avgångar tur och retur på vardagar. Ungefär 13 000 Uppsalabor tågpendlar dagligen in till Stockholm till arbete, studier eller annat. Ytterligare ett stort antal pendlare stiger på i Knivsta.
UNT: Vore det inte ett gyllene tillfälle för SJ att marknadsföra tåget som ett lämpligt transportsätt när miljöskatten införs och människor kanske är extra mottagliga för alternativ?
— Absolut, men folk vet att vi har en bra och prisvärd produkt redan i dag, säger Anders Larsson.
Inte heller Swebus Express planerar att förtäta och utöka tidtabellen när Stockholmsförsöket drar i gång. Vardagar säljs cirka 2 000 enkelresor mellan Uppsala-Stockholm på någon av de 28 avgångarna.
— Men ser vi att det blir ökad efterfrågan kan vi med kort varsel gå in och ändra på det, säger Leif Jansson, pressansvarig på Swebus marknadsavdelning.

Han påpekar dock att problemet med bristen på p-platser i Uppsalas city avskräcker en del från att välja buss.
—Många som jobbpendlar in till Stockholm behöver ta bilen in till Uppsala och sedan byta till buss. Vi är inte så säkra på att alla bilister ändrar sitt beteende och att vi kan fånga upp dem. Det gör att vi inte vågar att satsa, säger Leif Jansson.
Han håller ändå dörren öppen för att det kan bli fler förlängda turer i framtiden. Redan i dag går det att stiga på vid Ica Väst i Flogsta.
— Från Flogsta via Economicum och Centralstation hämtar vi upp studenter som är en stor målgrupp för oss. Det har varit en lyckad satsning. Därför skulle vi gärna testa förlängda turer från ytterligare någon stadsdel.

Det finns inga siffror på hur många Uppsalabor som bilpendlar in till Stockholm.
— Vi vet att det är många Uppsalabor som åker bil men det har inte gått att mäta hur många. Enligt SCB är det cirka 4 000 Uppsalabor som jobbar i Stockholms innerstad, säger Litti le Clercq, projektledare vid Miljöavgiftskansliet i Stockholms stadshus.
Stockholmsförsöket startade redan 22 augusti i år när kollektivtrafiken utökades med fler bussförbindelser, 197 nya SL-bussar sätts in under ett drygt år för att hämta upp folk i kranskommunerna. Men än är det för tidigt att säga hur väl utbyggnaden fungerar och enligt de prognoser som gjorts kommer ökningen i kollektivresandet bli endast en procent under försöksperioden. SL uppger att de ska utöka med fler pendeltåg. Men i Märsta, där SL räknar med 80 nya kollektivresenärer per dag i rusningstrafik, blir det inga fler avgångar eller längre tåg. Det blir inte heller några nya parkeringsplatser vid Märsta station. Inte heller blir det några infartsparkeringar norr om Stockholm som hjälper bilpendlande Uppsala-, Knivsta-, och Märstabor.

— Jag är inte förvånad, säger Michael Andersson när han får höra att SJ "inte vill gå händelserna i förväg".
Han stoppar in biljetten i kortläsaren som ger honom en plats på 6.10-tåget från Uppsala till Stockholm.
— SJ gör aldrig något i förväg, utan handlar när problem uppstår. Tror aldrig att de varit förutseende, muttrar Michael Andersson och vandrar i väg mot de främre vagnarna.
— Det är som vanligt med andra ord, säger Maud Johnell, som är på tillfälligt besök i Uppsala, när hon får höra om SJ:s lite avvaktande inställning.
— Synd att SJ inte satsat mer, säger Roger Nordlund.
Visst fälls lite sura kommentarer men en hel del passagerare resonerar som Matilda Johnell:
— Det här är ett försök. Att se utvecklingen och utvärdera resultatet är inte orimligt.
Karolina Behvenfeldt säger att fler avgångar skulle innebära fler förseningar genom att Stockholm utgör en flaskhals.
Hon tycker inte att det går att klandra SJ för att vara passivt med tanke på vad trängselskatten kan föra med sig av ändrade resvanor.
— Nej, men jag hoppas att de gjort en analys av läget i alla fall, säger Karolina Behvenfeldt.

GIF image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT 2005-12-20: Inga fler tågvagnar för pendlarna trots trängselskatt