[uppsalapendeln] Tågförsening ?)

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 27 Oct 2003 22:51:27 +0100

Tåget 19.10 blev inställt, redan kl 18.50 meddelades att det skulle komma in
sent. I god tid kom så budskapet att vi kunde få åka med 19.25  tåget, som
gick mot Gävle. 

Irma Ridbäck********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: