[uppsalapendeln] SV: Re: SV: Ang. SV: Re: Nya 'nyheter'...

 • From: <anders.s.eriksson@xxxxxx>
 • To: <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxx>, <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 27 Jan 2005 10:13:57 +0100

Visst skulle man kunna göra det.
Dock handlar det nog bara om politiska prioriteringar. Arbetslösheten hos 
byggnadsarbetare I uppsala är inte stor - I jämförelse med I Norrland.

SJ var mycket arga över bottniabanan - 11,2 miljarder satsas I Norrland - 
"ingen" vill ha banan. Inte SJ, inga kunder till SJ, inte lokala näringslivet 
(transport via hamnar) et c. De enda som vill ha banan är lokala politiker som 
kan påvisa fler arbetstillfällen...  

Anders

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Sara Sundquist
Skickat: den 27 januari 2005 09:35
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: SV: Ang. SV: Re: Nya 'nyheter'...

Kan kanske vara så att Bananverket inte heller känner till det? Ska vi
författa ett mail till Mats Hulth, ordförande och även VD, vem det nu är.
Man kan ju åtminstånde be att få en förklaring på prioriteringarna i
ljuset av alla ombyggda stationer med färre resenärer...


/Sara

 Enligt Anders Björck är uppsala c sveriges 2 största station pga att det
> är så många pendlare. Göteborg och Malmö har inte lika många pendlare
> som höjer statistiken.. Anders
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Kerstin Ramdén [mailto:Kerstin.Ramden@xxxxxx]
> Skickat: den 26 januari 2005 12:48
> Till: Eriksson, Anders s
> Kopia: busett1@xxxxxxxxxxx; uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx;
> uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx Ämne: Ang. [uppsalapendeln] SV: Re:
> Nya "nyheter"...
>
> Ulf Adelsohns reaktion är nog representativ för de flesta. Man ser på
> Uppsala som en liten landsortshåla, en studentstad, någonstans norr om
> Stockholm. Att en massa välutbildade människor valt att (eller av
> bostadssituationen i Stockholm tvingats) bo kvar i Uppsala och varje dag
> pendlar in till Stockholm för att med sitt arbete hålla AB Sverige och
> en massa företag i gång, är det nog fler än han som har missat. T ex
> verkar ju inte någon annan i SJs ledning ha det alldeles kristallklart
> för sig heller.
>
> Häls
> K
>
>
>
> Kerstin Ramdén
> TCO
> SE-114 94 Stockholm
> +(0)8-782 93 44, +(0)70-481 91 03
>
>
>
>
>       <anders.s.eriksso
>  n@xxxxxx>
>    Sänt av:
>  Till uppsalapendeln-bo     <busett1@xxxxxxxxxxx>,
>       unce@xxxxxxxxxxxx
> <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>   g
>                 Kopia
>
>                                   Ärende
>
>       2005-01-26 11:45      [uppsalapendeln] SV: Re: Nya
>
>                     "nyheter"...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Hej!
>
> Jag var med på mötet mellan SJ och politikerna. Det var mest föredrag
> från SJ.
>
> Tågen kommer nog inte trafikera Uppsala speciellt ofta. För de tar max
> 900 personer - så troligtvis kommer de bara gå mitt på dagen för att det
> inte räcker till med 900 st. Det positiva blir att SJ får loss vagnar -
> så de kan förlänga vissa tåg på Uppsala - linjen.
>
> Uppsala Kommun jobbar hårt med att försöka tidigarelägga Banverkets
> investering I nytt resecentrum. Ev kommmer de igång nästa år - I stället
> för 2007-08. Uppsala Kommun skjuter till 25 miljoner för att betala
> ränta på banverkets lån, som de måste ta upp för att påbörja arbetet
> tidigare.
>
> Vår landshövding skötte det galant - och påtalade Uppsalas betydelse -
> och kommunikationerna med stockholm. "Ifall tåget inte fugnerar - då kan
> inte 16000 högskoleutbildade kunna pendla - det kommer vara en katastrof
> för stockholm. Uppsala bistår med en tyåp av u-hjälp till stockholm. Ulf
> Adolfsson (ordförande SJ) blev förvånad att vi var så många som
> pendlade varje dag (16000-17000 till stockholm och 3000 till uppsala
> varje dag)
>
> Det var väl det som hände.
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För b b
> Skickat: den 25 januari 2005 21:48
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [uppsalapendeln] Re: Nya "nyheter"...
>
>
> Kanske, kanske och ett extra kanske först nästa höst.
>
> Vi kan nog inte räkna med dem förrän tidigast till nästa tidtabell i
> augusti.
>
> / Bengt K
>
>>From: David Lundberg <davidl@xxxxxxxxxxxx>
>>To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>>Subject: [uppsalapendeln] Nya "nyheter"...
>>Date: Tue, 25 Jan 2005 07:06:25 +0100 (CET)
>>
>>
>>Kanske kanske snart även för oss..
>>
>>http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=3-AV_ID=377389,00.html
>>
>>// David //
>>
>>
>>--------------------------------------------------------------
>>David Lundberg      Phone: Cellular(Work) +46-70-4250011
>>Mail: davidl@xxxxxxxxxxxx    Cellular(Priv) +46-70-3531696
>>Http: www.update.uu.se/~davidl  Home(Uppsala)  +46-18-460356
>>ICQ: 13440550          Home(Gävle)   +46-26-146743
>>--------------------------------------------------------------
>>
>
> _________________________________________________________________
> Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] SV: Re: SV: Ang. SV: Re: Nya 'nyheter'...