[uppsalapendeln] SV: Ang: Re: Arlanda

  • From: anders.s.eriksson@xxxxxx
  • To: Gunilla.Stenman.Jacobson@xxxxxxxxxxxxx,dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 24 Feb 2004 15:57:55 +0100

I bland har ARlandakoncoritiet kontroll vid uppgångarna. Ifall man inte har
en giltig biljett får man betala extratillägget på 50 kr.
Tiidgare åkte jag 2-3 gånger per vecka - och har råkat ut för 1 kontroll -
så spec ofta är dt inte det...
Anders

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunilla.Stenman.Jacobson@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:Gunilla.Stenman.Jacobson@xxxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 24 februari 2004 15:52
Till: Dmitrij Sharapov
Kopia: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx; uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Ang: Re: ArlandaVem kollar om man stiger av  och hur förhindras detta?? 


Gunilla
Other related posts: