[uppsalapendeln] Re: SJ SJ, gamle vän

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
 • Date: Mon, 18 Nov 2002 09:41:27 +0100

hej, tack f=F6r synpunkterna, de kommer naturligtvis med med i "bibban"..=
=2E

=D6hman Gustav wrote:

>Hejsan.
>Tyv=E4rr kan jag inte komma ikv=E4ll. Jag t=E4nkte d=E4rf=F6r skicka lit=
e id=E9er till dig, om det =E4r ok?
>=20
>Anm=E4lan till konkurrensverket
>Jag citerar fr=E5n notisen om prish=F6jningar i UNT, som l=E4nkas till p=
=E5 hemsidan:
>=20
>"Enligt SJ:s presschef Kajsa Mostr=F6m =E4r de generella prish=F6jningar=
nas tid f=F6rbi. SJ g=F6r i dag en marknadsbed=F6mning f=F6r varje str=E4=
cka och biljettyp. D=E4r SJ anser att det g=E5r att ta ut mer pengar h=F6=
js biljettpriserna. Har vi konkurrens fr=E5n exempelvis flyget kan vi kan=
ske inte h=F6ja p=E5 samma s=E4tt f=F6r alla typer av biljetter p=E5 den =
str=E4ckan."
>

jag noterade och reagerade ocks=E5 p=E5 just den passusen - "d=E4r SJ ans=
er=20
att det g=E5r att ta ut mer pengar h=F6js biljettpriserna"  - det =E4r j=
u=20
h=E5rresande att h=F6ra s=E5nt, det kan bara arroganta monopolister s=E4=
ga!=20
 hade det varit den privata sektorn, hade s=E5na uttalanden varit=20
liktydliga med kommersiellt sj=E4lvmord, vill jag p=E5st=E5!


>=20
>Kan man komma n=E4rmare ett erk=E4nnande av att SJ utnyttjar sin monopol=
st=E4llning p=E5 str=E4ckan? Det =E4r i s=E5 fall f=F6rbjudet enligt konk=
urrenslagstiftningen. Jag funderar p=E5 att l=E4mna in en anm=E4lan sj=E4=
lv, men effekten kanske blir st=F6rre om man ser till att f=E5 fler anm=E4=
lare och lite publicitet kring detta?
> =20
>
Kan du undes=F6ka vad som kr=E4vs - rent tekniskt/praktiskt - f=F6r att l=
=E4mna=20
in anm=E4lan till konkurrensverket? Vad kr=E4vs i "bevis"? Och vad st=E5r=
=20
egentligen i konkurrenslagarna? M=F6jligtvis kan vi f=F6rs=F6ka f=E5 till=
 det s=E5=20
att hela n=E4tverket st=E5r bakom en anm=E4lan, f=F6r jag tror det =E4r f=
ler som=20
vill ha saken utredd!>=20
>Registrera f=F6rseningarnas kostnader
>Pengar talar h=F6gre =E4n ord f=F6r det mesta. Varf=F6r inte finslipa li=
te p=E5 min ber=E4kning av kostnaderna, och g=F6ra en liten snurra som h=E5=
ller l=F6pande r=E4kning p=E5 vad de inrapporterade f=F6rseningarna kosta=
t. En liten ruta l=E4ngst upp med texten "Kostnad f=F6r detta: X, X miljo=
ner" skulle g=F6ra sidan =E4nnu skarpare.
>
det man ju kan g=F6ra =E4r att :

 skatta antalet faktiska passagerarae p=E5 ett t=E5g (typ antal vagnar * =
max=20
passagerare per vagn * n=E5n faktor f=F6r skattad bel=E4ggning (full, med=
el,=20
l=E5g) och sen ta detta multiplicerat med f=F6rseningen i antal minuter o=
ch=20
slutligen detta * snittkostnad f=F6r en mantimme ( / 60) s=E5 f=E5r man =
ju=20
faktiskt fram en ganska hyfsad skattning f=F6r kostnaden f=F6r vad just e=
n=20
aktuell f=F6rsening kostar samh=E4llet. Att =F6ka tydligheten s=E5 mycket=
 som=20
m=F6jligt =E4r ju bara bra....!!


>Jag kan g=E4rna fixa en rutin f=F6r det, om ingen annan har lust.
>=20
>F=F6rslag p=E5 konkreta krav.
>
>*   Att regeringen snarast s=E4ger upp avtalet med SJ med h=E4nvisning til=
l bristande kvalitet.
>*   Att trafiken p=E5 str=E4ckan upphandlas med strikta kvalitetskrav.
>*   Att operat=F6ren f=E5r r=E4tt att kr=E4va skadest=E5nd av banverket vi=
d fel
>*   Att l=E4mplig myndighet (ex.vis Uppsala resp Stockholms kommuner eller=
 l=E4nsstyrelser) f=E5r r=E4tt att kr=E4va skadest=E5nd av operat=F6ren f=
=F6r f=F6rseningar och inst=E4llda t=E5g.
>*   Att motsvarande skadest=E5nd ocks=E5 kan tas ut vid systematiskt =F6ve=
rfulla t=E5g. Operat=F6ren skall inte kunna tj=E4na biljettint=E4kter uta=
n att ha motsvarande kapacitet.
>*   Att konkurrensverket granskar priss=E4ttningen Uppsala-Stockholm.
> =20
>

Utm=E4rkta tydliga krav!!/F********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: SJ SJ, gamle vän