[uppsalapendeln] Missnöjd pendlare vill ha ersättning av SL

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 20 Nov 2003 09:00:16 +0100

Ur Metro Stockholm 2003-11-20 - nånting även för Uppsalapendlare?

/F52 000 inställda avgångar.

De pendeltåg som gick var
fullsatta eller körde förbi
Huddinge station utan att
stanna. Mats Wallin är fast
besluten att stämma SL.


Högsta domstolen har beslutat att utreda om Mats Wallin ska få sitt mål prövat av hovrätten. Han begär 6 171 kronor plus ränta i skadestånd och han för sin talan själv.  Jag vill ha ersättning för att jag tvingades ta bilen till jobbet trots att både jag och min sambo hade köpt säsongskort för att åka pendeltåget från Huddinge till Centralen, säger Mats Wallin. Viktigt att säga ifrån Mats Wallin har fört processen mot SL sedan pendeltågseländet vintern 2000.  Jag har varit en nöjd kollektivtrafikant i 20 år, men då försämrades kvaliteten på trafiken så kraftigt att det inte gick att åka till jobbet längre. Då tycker jag det är viktigt att säga ifrån. Han har viss vana av att föra processer genom sitt jobb som skadekonsulent på Länsförsäkringar. Dessutom har han gett sig fasen på att han har rätt.  Det är nog därför jag som privatperson har lyckats driva det här så långt. Det är säkert många som har försökt få något slags kompensation från SL, men de flesta orkar inte fortsätta hela vägen. Tingsrätten avslog kravet eftersom den inte ansåg att Mats Wallin lade fram tillräckliga bevis för att SL hade begått avtalsbrott i sitt yrkande. Han överklagade till hovrätten, som beslutade att inte pröva målet. Men nu har Mats Wallin fått nytt hopp. Högsta domstolen har bestämt sig för att undersöka om inte målet bör få prövningstillstånd i hovrätten trots allt.  Jag tror mina chanser är ganska goda. Jag är besviken på SL och säger ifrån av ren princip, säger Mats Wallin.

Ann Hagman
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: